Legislativou proti stresu!?

Lucie Krejčíková, Česká cesta

Očekávaná novela zákoníku práce, která by měla nabýt účinnost 1. 7.2017, se stále projednává. Není divu, protože obsahuje hodně kontroverzních novinek.

Jednou z hojně kritizovaných změn je návrh změny § 224 odst. 1 zákoníku práce. Podle ní by zaměstnavatelé nově měli povinnost zajistit předcházení rizika stresu spojeného s prací. Může být vůbec tato legislativní úprava nápomocná v boji se stresem?

Kromě toho, že není jasné, jakým způsobem by se mělo prokazovat nedodržení povinnosti zaměstnavatele, tak současně bude poněkud obtížně prokazatelné, že k psychické újmě došlo právě na základě výkonu práce. A hlavní roli při posuzování by měl hrát lékařský posudek.

Spíš než na prevenci stresu (legislativně) bychom se měli zaměřit na vytváření správného stresu. Ptáte se proč?

Není stres jako stres

Emoční stres je a vždycky bude subjektivním prožitkem každého z nás. Kromě toho, že máme každý různě nastavenou odolnost vůči stresu, tak se stresujeme v různých situacích. A také záleží na tom, jak jsme na tom fyzicky, jestli se cítíme dobře nebo jsme zrovna unavení, nevyspalí či zažíváme těžké životní období. To nás pak stresuje kde co, i to, co běžně jako stresor nevnímáme. A za to všechno by opravdu měl nést odpovědnost zaměstnavatel?

Navíc existuje i pozitivní stres, tzv. eustres, který nám dělá dobře a vyhledáváme ho. Jde o to zvláštní šimrání v žaludku nebo lehké napětí, když se blíží např. důležité jednání nebo prezentace, na kterou se ale těšíme, protože představujeme horkou novinku a situaci tak vnímáme jako výzvu.

Zrychlí se nám tep, nemáme v tu chvíli hlad ani žízeň, rozšíří se nám zornice, organismus je celkově nabuzený podat výkon, imunitní systém pracuje na plné obrátky. A to stejné se v těle děje i v případě nepříjemného stresu, tzv. distresu. Relativní výhodou je, že oba tyto druhy stresových reakcí trvají krátce, jsou trenažerem pro organismus, aby dobře fungoval a nedošlo k jeho vyčerpání.

Jiná situace nastává, pokud zůstáváme v tomto stavu dlouhodobě, opakovaně. To se pak jedná o chronický stres a organismus se chová jako zavirovaný počítač. Nastavené fyziologické procesy přestávají fungovat, tělo je v trvalém stavu nabuzení, imunitní systém to vzdává a může to končit až na JIPce.

Na tento druh stresu se dá svézt kde co. Všechny civilizační choroby jako např. kardiovaskulární problémy, cukrovka II. typu, autoimunitní choroby, obezita, syndrom vyhoření… Má snad novela na mysli tento druh stresu?

I kdyby ano, faktorů ovlivňujících takovou šíři zdravotních komplikací je mnohem více než stres.

  • Jakou roli v hodnocení příčin hraje zaměstnavatel, kde pochybil?
  • Je daný člověk na nevhodné pozici, pro kterou nemá vrozené predispozice a získanými dovednostmi to nedokázal vykompenzovat?
  • Nebo je to predispozice, nižší odolnost vůči náročným situacím, genetická výbava, která v daném prostředí nestačí nebo inklinace k použití negativních stresových strategií?
  • Anebo momentálně „pouze“ prochází hodně náročným životním obdobím?

Zdravá firma bez ohledu na legislativu

Z pohledu zaměstnavatele tedy jasně vyplývá to, že kromě jiných potřebných dovedností, zkušeností, charakteru, atd. bude muset ještě klást důraz na to, zda má před sebou člověka, kterého jen tak něco nerozhodí, protože má silnou odolnost vůči stresu. Ať už vrozenou nebo poctivě získanou tréninkem.

Tím se výrazně sníží procento vhodných uchazečů. Zaměstnanec by pak k tomu teoreticky mohl přistoupit vychytrale tak, že se může krásně svést na vlně této novely a zajít si k lékaři pro posudek, kdykoliv se mu zvedne tep, tlak, cukr nebo cholesterol v krvi a bude si užívat výhod nemocenské dovolené.

Jistě stále existuje možnost, že tato právní švejkovina bude skutečně schválena. Pak nezbude nic jiného, než pečlivě vybírat zaměstnance skrze assessment centra, behaviorální pohovory a další osvědčené metody zjišťující míru odolnosti vůči stresu. Což však v současné době téměř plné zaměstnanosti bude opravdu velký oříšek…

Daleko lepší je zaměřit se na správné nastavení firemního prostředí, kultury a procesů tak, abyste byli zdravou a silnou firmou. Bez ohledu na legislativní úpravy. Pouze zdraví a spokojení zaměstnanci přinesou dlouhodobou prosperitu. Proto vám přinášíme několik tipů, jak zabojovat proti stresu:

  • Podporovat zdravý životní styl zaměstnanců jako jednu z možností prevence skrze příspěvky na cvičení, delší pauzu na oběd a pestřejší výběr jídel v kantýně.
  • Obětovat jednu kancelář či kuřárnu a vytvořit pro zaměstnance relaxační místnost, fitcentrum a nabízet skupinová cvičení, aby se jim díky pohybu vyplavily stresové hormony z těla dříve, než způsobí bolest, která je požene k lékaři pro onen všemocný posudek.
  • Pravidelná školení stress managementu, kde účastníci pochopí, že stres je vždycky jen jejich a záleží na nich, jak ho chtějí prožívat (eustres, distres), jak dlouho v tom stavu chtějí setrvat a že je zbytečné hledat řešení mimo sebe či za všechno vinit okolí, včetně zaměstnavatele.
  • Vytvořit pro zaměstnance pravidelnou nabídku kurzů wellbeing, mentální podpory zdraví, work-life balance, relaxace, zdravého životního stylu, pracovní ergonomie atd.