Lesk a bída měření návratnosti investic do vzdělávání zaměstnanců

Pouze pětina firem měří, zda školení a rozvoj zaměstnanců přináší efektivní návratnost investic, i když šest z deseti manažerů lidských zdrojů má pocit, že by to měli dělat. Věří, že měření návratnosti investic do školení a rozvoje zaměstnanců je nejen stěžejní, ale i možné. Ukázala to globální analýza britské konzultační společnosti Lane4.

Více než dvě třetiny oslovených firem neměří návratnost investic, protože to považují za složité nebo nemají potřebné zdroje. Ředitel pro firemní rozvoj v Lane4 Tom Smith zdůrazňuje, že návratnost investic je něco, co firmy od svých vzdělávacích aktivit chtějí a očekávají. Měření má neocenitelné výhody pro efektivní chod firmy. Pomáhá lépe určovat cíle a odhadovat budoucí investice.

Analýza potvrdila, že nejlepší a nejúspěšnější vzdělávací programy jsou propojeny s obchodní strategií firmy, zahrnují klíčové podílníky a odhadují návratnost investic. Návratnost investic lze vypočítat s pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti, které se definují na začátku vzdělávací iniciativy s klíčovými podílníky.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues