Listina práv (e)studujícího

Na sklonku roku 2004 zveřejnila Evropská unie první výsledky projektu SEEQUEL, jehož cílem je vytváření mezinárodních standardů pro zajištění kvality e-learningu. Jedním z nich byl i dokument s názvem (e)Learners Bill of Rights (Listina práv (e)studujícího) představující charakteristiky, které by měl splňovat kvalitní e-learningový systém, materiál nebo servis.

Listina vymezuje 17 práv a částečně i povinností studujícího. Formulace přitom mají širší platnost pro celou oblast celoživotního vzdělávání. Tento dokument by tak mohl být příslibem profesionálního přístupu ke vzdělávání v současné společnosti.

Potencionální studující v distančních studijních programech a e-learningových kurzech bychom si již neměli představovat jako neviditelné nebo zprůměrované. Poskytovatelé vzdělávání by si měli uvědomit, že studijní programy připravují pro celé spektrum osobností, studijních stylů, zájmů, potřeb a zkušeností. Studující je třeba vnímat jako osobnosti s právem na kvalitu v oblasti vzdělávání, zároveň však také s povinností aktivního přístupu a odpovědnosti za celoživotní vzdělávání a sebevzdělávání.

-kk-
Zdroj: Učitelské listy - nezávislý měsíčník pro příznivce změn ve vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Učitelské listy