M-learning jako podpora celoživotního vzdělávání

Často se zdůrazňuje, že hlavní výhodou e-learningu je nezávislost na místě a čase. Přesto však vyžaduje osobní počítač, takže o úplné nezávislosti na místě hovořit nelze. Nepomáhají v tom ani přenosné počítače, protože skutečná nezávislost na místě vyžaduje určitý stupeň pokročilosti a dostupnosti technologií. Něco jiného je to však již s mobilními telefony.

Pokrytí mobilními telefony je například v sousedním Rakousku na úrovni 81 procent obyvatel a počet uživatelů neustále stoupá po celém světě. Mobilní vzdělávání (m-learning) by se proto mohl stát důležitým nástrojem budoucnosti.

Článek profesorů Andrease Holzingera, Alexandera Nischelwitzera a Matthiase Meisenbergera z univerzitních pracovišť v rakouském Gratzu nabízí pohled na využití mobilních telefonů jakožto podpůrného nástroje pro organizační změny ve vzdělávání na středním i vysokém stupni. Představuje engine mobilního učení (MLE) a několik didaktických scénářů vycházejících z explorativního učení nebo situačního učení.

-kk-

Zdroj: E-learning Magazine - Vše o e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-learning Magazine