Má takový rozvoj smysl?

Když přijímáte zaměstnance pro určité kompetence pro určitou pozici, má smysl poskytovat jim školení či další rozvoj na základě stejných kompetencí? Nebo je to jen zbytečná snaha a špatné využití zdrojů? Článek shrnuje několik důvodů, proč to smysl dává.

- Pokud je to důležité pro přijetí zaměstnance, je to důležité i pro jeho rozvoj. Menší smysl dává snaha rozvíjet zaměstnance v dovednostech, které ve své práci nevyužije.

- Rozvoj a výběr se mohou soustředit na různé aspekty kompetencí. Například týmová práce je kompetencí, která zahrnuje celou řadu dílčích dovedností. Ne všechny se probírají u pohovoru.

- Rozvoj nemusí vyžadovat velké investice. Ne vždy je nejvhodnější metodou rozvoje tradiční školení ve třídě. V některých případech je mnohem efektivnější a také levnější například učení při práci.

- Je žádoucí rozvíjet silné stránky lidí. Zaměstnance byste měli rozvíjet v jejich silných stránkách proto, že je zde největší pravděpodobnost, že dosáhnou úspěchu.

- Výběr není dokonalý. Nelze předpokládat, že vybere-li zaměstnance na základě určitých kompetencí, bude je skutečně mít.

- Posílení vždy pomůže. I když je někdo silný ve svých kompetencích, jeho dovednosti mohou časem oslabit nebo být nahrazeny jinými.

-kk-

Zdroj: Recruiting Trends - novinky a analýzy ze světa náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiting Trends