Manažer potřebuje odolnost

Odolní lidé dokáží i v těžkých časech zůstat silní. Dobré je, že se této dovednosti lze učit. Existují například školení, která se přímo věnují jejímu rozvoji. V USA se běžně používají například v rámci reorganizací pro přípravu manažerů. Slouží však i běžným zaměstnancům k tomu, aby se lépe vyrovnali s problémy, kterým musejí čelit.

Klíčem ke skutečné odolnosti je vědomý život v přítomnosti. Článek shrnuje šest základních dovedností, které pomáhají rozvíjet odolnost (resilienci) manažerů.

- Optimismus a nahlížení na život v pozitivním světle. Je třeba naučit se bojovat proti pesimismu a depresi, které s sebou nesou negativní uvažování a jsou emočně vyčerpávající.

- Regulování emocí tak, abyste mohli přemýšlet racionálně a klidně i ve stresových situacích a vidět život jako výzvu příležitost.

- Zapojování do efektivních vztahů. Držte se hesla, že sdílený problém je poloviční  problém. Důležité je vytvářet si podpůrné vztahy s kolegy, na které se můžete spolehnout. Stejně byste však v těžkých časech i vy měli být k dispozici svým kolegům.

- Efektivní řešení problémů je klíčem k odolnosti. Je třeba zaměřit se na to, jak znovu obnovit perspektivu po výrazných přerušeních a učit se z minulých zkušeností.

- Manažerská odolnost vyžaduje silnou osobní odolnost. Měli byste si uvědomit své silné stránky a kvality, které vám pomohou k větší sebedůvěře. Zároveň si všímejte překážek, které si sami vytváříte. Nesnažte se například  být perfekcionisty.

- Manažeři by se měli naučit, jak pomoci svým týmům odrazit se a úspěšně fungovat po určitých zklamáních.

-kk-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone