Manažeři se brání on-line vzdělávání

Výzkum tisícovky manažerů, který provedla britská organizace Chartered Management Institute (CMI), zjistil, že technické a kulturní překážky brání vyšším manažerům, aby plně využili možnosti on-line vzdělávání. I když oslovení britští manažeři mají neomezený přístup k Internetu, dvě třetiny tráví on-line maximálně 30 minut řešením konkrétního úkolu.

Polovina respondentů se shodla, že ji od používání Internetu pro práci nebo vzdělávání odrazuje velký počet vyrušení, s nimiž se setkává každý den. Čtvrtina pak přiznala, že postrádá motivaci k dokončení on-line kurzu. Více než sedm z deseti oslovených manažerů dává přednost vzdělávání tváří v tvář a necelá polovina považuje e-learning za ztrátu osobního kontaktu.

Marketingový ředitel CMI Jo Causon vysvětluje, že e-learning má jasné obchodní výhody. Dokud však organizace nebudou poskytovat motivující nástroje pro rozvoj a podporovat je, manažeři se stále nebudou zapojovat. Celému procesu by měla pomoci integrace nástrojů tzv. sociálního networkingu a dalších on-line programů. Zejména osobní rozvoj by se tak měl posunout za hranice organizací.

-kk-
Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today