Manažeři v roli učitelů

Účetní firma Grant Thornton z Chicaga se rozhodla zasvětit manažery do používání e-learningového systému. Manažeři musí jít příkladem a podporovat ve firmě vznik takové kultury, která by podporovala vzdělávání. Právě oni by měli být těmi, kteří pak budou propagovat e-learning mezi ostatními zaměstnanci. Ve firmě Grant Thornton proto vznikl specializovaný tým, který měl za úkol zhodnotit potřeby jednotlivých uživatelů a vytvořit pro ně řešení „na míru“, včetně vhodné výukové metody.

Firma již používala systém pro správu výuky, který pomáhal hledat na webu vhodný obsah, bylo však potřeba zajistit zaměstnancům lepší přístup k jednotlivým vzdělávacím modulům. To bylo možné jen díky podnikovému vzdělávacímu portálu na bázi webu s názvem **Grant Thornton University**. Prostřednictvím tohoto portálu se mohou zaměstnanci registrovat do jednotlivých kurzů. Podniková univerzita využívá komponent virtuální třídy a kombinuje je s tzv. „self-paced“ studiem, tedy výukou, kterou mohou jednotliví zaměstnanci absolvovat vlastním tempem. Tento systém se velmi dobře osvědčil.
Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com