Manažerské školy na rozcestí

Manažeři chtějí status profesionálů, zároveň však často nechtějí přijímat všechna omezení, která profese zahrnuje. Proč? Obchodní vzdělávání na nejlepších univerzitách hledá již více než sto let svou duši. Profesor Harvard Business School Rakesh Khurana se domnívá, že obchodní vzdělávání je na křižovatce.

- Je management profesí? Po více než stoleté existenci obchodního vzdělávání to stále zůstává otevřenou otázkou.

- Zakladatelé dnešních nejlepších obchodních škol předvídali svět, ve kterém budou manažeři sloužit nejlepším zájmům svých společností, nikoli úzkým zájmům jednotlivců.

- Manažerské vzdělávání je blízce spjaté s převládajícími tendencemi ve společnosti.

- Elitní obchodní školy jsou dnes na křižovatce, zejména od spuštění obchodního vzdělávání v Číně a Indii.

-kk-
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge