Manuál k projektu "Vzdělávejte se pro stabilitu"

Ilustrační snímek

Zaměstnavatelé ze všech krajů kromě Prahy mohou od pondělí 17. září začít podávat žádosti o vstup do projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu“, takzvaného „kurzarbeitu po česku“. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo manuál, který popisuje jednotlivé kroky, které má žadatel podniknout jak před podáním žádosti, tak po jejím případném schválení.

„Cílem projektu je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu,“ uvádí ministerstvo.

Projekt bude financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a realizován prostřednictvím úřadů práce do 31. srpna 2015. Zaměstnavatelům nabízí možnost získat peníze na realizaci odborného rozvoje zaměstnanců včetně příspěvku na mzdové náklady. Doba poskytování finanční podpory je stanovena na 6 měsíců s možností prodloužení na 12 měsíců. Měsíčně bude na jednoho zaměstnance možné získat maximálně 31 tisíc korun včetně odvodů.

Manuál, který je k dispozici ke stažení na stránkách MPSV zde, se skládá z pěti kapitol:
  1. Co je projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ a pro koho je určen

  2. Podmínky získání příspěvku

  3. Předložení žádosti

  4. Činnosti po schválení žádosti

  5. Pravidla poskytování příspěvku

Je také doplněn potřebnými formuláři ke stažení.

-kk-

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí