Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze rozšířil nabídku služeb v oblasti manažerského vzdělávání

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, jeden z předních poskytovatelů prestižního studia MBA, rozšířil svou nabídku v oblasti manažerského vzdělávání a od školního roku 2010/2011 vedle tradičních programů nově nabízí také studijní programy a kurzy, které kombinují technické vzdělání s ekonomickými, manažerskými a soft-skills disciplínami.

Tradiční univerzitní postgraduální program Executive MBA, akreditovaný britskou Sheffield Hallam University a Českou asociací MBA škol, otevírá od října 2010 další běh studia. Studium se zaměřením na zdokonalování a rozvoj schopností a dovedností manažera, nezbytných pro efektivní výkon řízení, bude probíhat pod vedením zkušených britských lektorů z SHU a předních českých odborníků z praxe. Termín podání přihlášek je pouze do 25. srpna 2010.

Od listopadu 2010 dále MÚVS otevírá program Specifický trénink pro kouče (CST) vhodný pro všechny zájemce o koučink. Program vychází z hlavního dokumentu ICF (International Coach Federation) nazvaného "ICF Professional Core Competencies". Cílem je seznámit studenty s hlavními aspekty kvalitního moderního koučování jak v pracovní, tak i osobní sféře. Studenti, kteří absolvují 60 hodin Specifického tréninku pro kouče, mohou po splnění dalších kvalifikačních požadavků zažádat u ICF o udělení mezinárodně uznávaného titulu ACC (Associate Certified Coach), prostřednictvím tzv. portfolio aplikace.

Rovněž od listopadu 2010 MÚVS zahajuje kurz Certifikát v managementu (manažerské minimum), kde budou posluchači v průběhu osmi dvoudenních modulů rozvíjet své znalosti např. v oblastech marketingu, financí, operačního řízení, řízení lidských zdrojů a mnoha dalších. Výuka bude probíhat formou výkladů, diskusí, řešení případových studií a týmové práce. Na výuce se budou podílet zkušení členové akademického sboru MÚVS a lektoři, kteří mají za sebou mnoho úspěšných vystoupení před posluchači postgraduálního programu Executive MBA.

Podrobnější informace o nově otevřených kurzech a dalších programech naleznete na webových stránkách Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze www.muvs.cvut.cz, nebo dotazem na mba@muvs.cvut.cz.