Masové online otevřené kurzy: Budoucnost vzdělávání ve firmách?

Ilustrační snímek

V poslední letech roste popularita online vzdělávacích kurzů označovaných zkratkou MOOC (massive open online courses). Odborné kruhy dokonce o nich hovoří jako o budoucnosti vzdělávání dospělých. Lze je využít i ve firemním vzdělávání? Tímto tématem se nedávno zabýval britský web Training Magazine. Odpověď pochopitelně zní, že ano. Alespoň potenciál MOOC je obrovský.

Co je MOOC

V češtině se používá pojem masové nebo hromadné online otevřené kurzy. Jedná se o online kurzy, které jsou dostupné všem uživatelům internetu většinou zdarma. Nabízejí je nejrůznější subjekty od individuálních nadšenců pro určitý obor po prestižní firmy a univerzity. Samotný kurz obsahuje videozáznamy přednášek a další textový či audiovizuální obsah, různé testy, diskuse a studijní skupiny.

Kurz trvá zpravidla několik týdnů. Po absolvování kurzu je možné získat certifikáty, které už však bývají často zpoplatněny. V rámci vysokoškolského či profesního studia jsou některé MOOC hodnoceny kredity. Ve firemním prostředí lze MOOC využít v podstatě třemi způsoby:

1. Veřejně dostupné kurzy

Organizace mohou motivovat své zaměstnance k tomu, aby si sami vybírali kurzy na veřejných platformách, jako je Coursera, EdX (kurzy předních světových univerzit), Alison či Udacity (neuniverzitní kurzy). Je však třeba počítat s tím, že bude potřeba silné podpory, aby zaměstnanci u samostudia vydrželi. Můžete je například spojit s dalšími lidmi, kteří již podobné kurzy absolvovali. Dnes již existují i mobilní aplikace, které sdružují online studenty.

2. Zapojení principů MOOC do firemního vzdělávání

Základy obsahu MOOC jsou texty, videa a jednoduché animace, krátké úkoly, znalostní testy a sociální prvky, jako jsou diskuse. To vše se dá dnes poměrně snadno vytvořit na vzdělávacích platformách, které již ve firmách existují – webových stránkách, intranetech či firemních sociálních sítích. Otázkou zůstává pouze to, zda firmy dokáží pro tyto nástroje získat takový obsah, který bude pro zaměstnance znamenat přínosný zážitek a pro firmu měřitelný přínos.

3. Vlastní kurzy

Vlastní MOOC se vyplatí především větším firmám, které mají hodně zaměstnanců na různých místech. Vedle zaměstnanců mohou zapojit i své obchodí partnery a zákazníky (a následně o nich získat zajímavá data).

Máte nějaké osobní zkušenosti s MOOC – soukromě či ve vaší firmě?

-kk-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone