Meetings, calls or presentations in English? Specializované profesní jazykové kurzy od Channel Crossings

Angličtina nás všechny provází od dětství a neopouští nás ani v dospělosti. Obecnou angličtinu si můžeme procvičovat mnoha způsoby, specializujeme se ale většinou až během pracovního procesu. Specializaci v cizím jazyce přitom dokáže urychlit profesní kurz, který je zaměřený jen na jednu oblast používání.

Specializované profesní jazykové kurzy od Channel Crossings

 Studenti jsou nejčastěji nejistí v oblastech:

  • English in Office
  • Communication in English
  • Customer Care in English
  • Meetings in English
  • Presenting in English
  • Project Management in English

Zatímco ve firemním vzdělávání jsou specializované kurzy běžné již řadu let, jazyková agentura Channel Crossings nyní tyto kurzy otevírá v Praze i pro veřejnost.

Kurzy probíhají v menších skupinách 5 až 10 studentů a pro jejich navštěvování je třeba už dosahovat alespoň střední úrovně B1. Lektorem je rodilý mluvčí. Výuka začíná vždy v pozdních odpoledních až večerních hodinách, tudíž jsou kurzy vhodné i pro pracující.

Aktuální nabídka specializovaných kurzů

Kurzy oslovují všechny, kteří se potřebují v rychlém čase zaměřit na zlepšení jedné jazykové oblasti. Typicky jsou to lidé po povýšení, s novým pracovním projektem, připravující se na pracovní cestu do zahraničí, hledající novou práci, studenti a absolventi či lidé vracející se do pracovního procesu po rodičovské dovolené.