Měnící se role podnikového náboráře

Náboráři jsou pod silným tlakem. Rozpočty se důkladně kontrolují, počet personalistů v odděleních se snižuje a zároveň se požadují nové dovednosti. Objevují se nové výzvy, zároveň však i nové možnosti. Nastává doba, kdy by se podnikoví náboráři měli globálně zamyslet nad svou rolí a službami, které podnikům poskytují.

Jakékoli úprava role podnikového náboráře by byla jen částečná bez souvislosti s využitím Internetu. Nábor za pomoci Internetu přinesl důležité nové koncepty, nástroje a postupy pro každodenní činnost náboráře. Není již tedy jen nějakou výsadou zasvěcenců, ale běžnou součástí praxe. Stejně tak je tomu i v případě využívání dalších moderních automatických technik pro nábor. Na jejich základě mohou dnes náboráři udržovat dokonalejší vztahy s uchazeči o zaměstnání.

Podnikoví náboráři musejí ve své současné roli zvládat nové technologie a vzdělávat se. Klíčem k úspěšné budoucí kariéře je profesionální zvládání technologických nástrojů pro plnění úkolů s přidanou hodnotou (např. chápání e-recruitmentu jako celku, nikoli jen ve formě ovládání jedné konkrétní aplikace).

**Datum vydání:** VIII/2003
Zdroj: Recruiter's Network - americký portál a online komunita pro náboráře
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter's Network