Milí hoši dojdou do cíle první

Představte si svět, ve kterém nebude záležet na technických dovednostech, vzdělání, profesním úspěchu, ani na záznamech. Každý bude obdařen stejným mozkem a talentem. Představte si, že v takovém světě povedete podnik. Podle čeho budete přijímat pracovníky? Podle čeho se rozhodnete, koho povýšit a koho propustit? Jedinou šancí by bylo velmi pozorně si všímat, jak se lidé chovají, jak jednají s kolegy a klienty, jak mluví a naslouchají při jednáních, jak prokazují laskavost a zdvořilost nebo vytváří napětí. Když jsou všechny ostatní věci stejné, mezilidské dovednosti jsou tím více rozhodující, čím výše míříte. Ve skutečnosti, i když všechny ostatní věci stejné nejsou, mezilidské dovednosti také často rozliší, jak vysoko se dostanete.

Kdybyste měli napsat svůj životopis bez zdůraznění toho, jakou školu jste absolvovali, jaké zkušenosti jste dosud získali, co všechno jste dokázali, jediné údaje, které vám zbudou, by byly vaše interpersonální dovednosti. Jaké by to byly?
- schopnost naslouchat
- projevit patřičné uznání
- sdílet informace
- zůstat klidný, když ostatní panikaří
- dělat kompromisy
- uznat chybu
- podřídit se ostatním, i těm na nižších pozicích
- nechat občas i někoho jiného, aby měl pravdu
- umět poděkovat
- nenadržovat, nemít oblíbence.

Ano, tohle je seznam charakteristik, které jsou přitažlivé na mladých a nových zaměstnancích, ale za které nejsou chváleni. Ale jak postupují ve své kariéře, zvláště když mají vstoupit na vedoucí pozici, začnou tyto charakteristiky nabývat na důležitosti. Proto byste je měli začít rozvíjet už nyní.

-ba-
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company