Mistři e-learningu, aneb poptávka po systémových integrátorech

Americká armáda se pustila do integrace e-learningového systému. Tento krok umožnil vojákům dále se vzdělávat a získat akademické tituly online, z kteréhokoli místa na světě. S procesem integrace pomáhali systémoví integrátoři. Projekt byl úspěšný a poptávka různých firem po systémových integrátorech výrazně stoupla. Systémoví integrátoři dokáží přizpůsobit obsah e-learningu tak, aby byl dostupný pro všechny a pomáhají zajistit souhru různých e-learningových projektů a jejich obsahu.

Armáda chtěla systém, který by vojákům umožnil doplnit si univerzitní vzdělání, aniž by přitom museli docházet na univerzitu. Systémoví integrátoři v tomto případě odvedli velký kus práce – dokázali sjednotit různé kurzy z různých univerzit a převody kreditů mezi nimi a zajistit snadnou registraci do těchto kurzů. Výsledkem byl systém a portál eArmyU. Hlavním problémem při jeho vytváření však byla nedostatečná standardizace a malý výběr poskytovatelů řešení.

Nedostatek poskytovatelů a standardizace však netrápí jen armádu. I mnozí další provozovatelé podnikových univerzit se shodli na tom, že dodavatel sice poskytne potřebné řešení, již však nezajistí jeho implementaci ve firmě. Z tohoto důvodu roste poptávka po systémových integrátorech. Tyto firmy mají většinou přehled o managementu velkých společností, vědí, jakým způsobem probíhá rozhodování ve firmách a umí dosáhnout požadovaných výsledků.
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine