Moderní vzdělávání ve firmách: Stručně, prakticky, zábavně

Jedním z určujících znaků 21. století je neustále rostoucí míra důležitosti digitálních technologií v našich životech. Zároveň dokážeme udržet pozornost stále kratší a kratší dobu a ze soustředění nás vytrhává stále více rušivých prvků. Tradiční vzdělávací metody již nestačí, moderní ekosystém vzdělávání ve firmách se musí poprat s požadavky měnícího se světa. Jak?

Ilustrační snímek

Zajímavý článek na britském serveru Training Zone zdůraznil následující prvky, které jsou naprosto stěžejní pro systém firemního vzdělávání v dnešní době.

1. Mikroučení

Vzhledem k narůstajícím problémům se soustředěním musí být obsah vzdělávání krátký. Doporučuje se rozdělit kurzy do menších částí (tzv. mikroobsah), jejichž délka nepřesáhne čtvrt hodiny. Více čtěte v článku Mikroučení: Nový trend v online vzdělávání přichází do firem.

2. Přístup odkudkoli

Vzdělávací mikroobsah by měl být dostupný prostřednictvím různých kanálů, aby jej zaměstnanci mohli využívat kdy a kde budou potřebovat. Znamená to:

  • dostupnost 24 hodin denně 7 hodin v týdnu a upozornění na nový obsah,
  • přístup ze všech běžných typů zařízení,
  • vytvoření automatického přístupu ke vzdělávacímu mikroobsahu v podobě návyku.

3. Napojení na firemní cíle

Musí existovat jasné propojení mezi vzdělávacím ekosystémem a požadavky konkrétní firmy, přičemž každý jednotlivec by si měl být vědom potřeby profesního i osobního rozvoje.

4. Převedení do praxe

Je třeba realisticky pracovat s praxí. Lze toho dosáhnout například zakomponováním scén z reálného pracovního života, do nichž se zaměstnanci během vzdělávání mohou zapojovat. Celé by to mělo vést k osvojení tzv. nevědomých kompetencí, kdy se pro nás správné chování v daných situacích stane přirozeným.

5. Emoce a zábava

Vzdělávání zaměstnanců bude vždy efektivnější, když je bude bavit. Zapojte proto například videa. Užitečné je také dát účastníkům příležitost, aby si vyzkoušeli různé situace – například těsně před tím, než vystoupí s důležitým projevem.

-kk-

 

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone