Na EPALE najdete vše, co jste kdy chtěli vědět o vzdělávání dospělých

Zajímáte se o nové trendy ve vzdělávání nebo hledáte partnery pro svůj projekt? Na EPALE, platformě, která již téměř devět let propojuje odborníky ve vzdělávání dospělých z celé Evropy, najdete mnohem víc.

Na EPALE najdete vše, co jste kdy chtěli vědět o vzdělávání dospělých

Informace z oboru

Elektronická platforma nabízí přístup k databázi informačních zdrojů: publikací, statistik, studií a také informace o kurzech a školeních, a to ve všech evropských jazycích. Lektoři, personalisté, pracovníci neziskových a kulturních organizací i státní správy jejím prostřednictvím mohou sdílet zkušenosti, příklady dobré praxe a informace o akcích, a zapojit se do diskusí. A také se dozvědět o nových výzvách, doporučeních a dokumentech týkající se vzdělávání, které vydává Evropská komise.

Prostředky na mezinárodní projekty

Organizace, které vzdělávají širokou veřejnost (např. knihovny, muzea, státní i neziskové organizace) mohou na projekty vzdělávání dospělých čerpat finance z programu Erasmus+. V rámci programu je možné získat podporu pro vzdělávací výjezdy zaměstnanců do zahraničí formou účasti na kurzech nebo odborných školeních v zahraničí, výukových školicích pobytů nebo stínování (job-shadowing). Prostřednictvím platformy EPALE se můžete inspirovat při návrhu projektu, hledat zahraniční partnery pro spolupráci nebo jen informovat o vlastní organizaci a jejích aktivitách. Ke komunikaci se zahraničními partnery můžete využít EPALE Erasmus+ Space pro bezpečné sdílení dokumentů a diskusi v uzavřené skupině.

Registrujte se na platformě EPALE a otevřete si tak všechny možnosti, které EPALE nabízí. Registrace je zdarma a k ničemu nezavazuje.

Registrujte se na platformě EPALE

Získejte grant z programu Erasmus+

Evropská komise zveřejnila výzvu pro podávání grantových žádostí v programu Erasmus+ na rok 2023. Máte nápad na inovativní vzdělávací projekt nebo byste rádi načerpali inspiraci u kolegů v zahraničí? Přihlaste se na informační webináře, kde zjistíte, jak na to. Pořádá je Dům zahraniční spolupráce, což je česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. Nabídku webinářů najdete na webových stránkách dzs.cz v sekci Události. Pokud chcete zjistit, v čem pro vás mohou být zahraniční projekty přínosné, poslechněte si podcast Domu zahraniční spolupráce s ředitelem Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Dům zahraniční spolupráce

je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. Jeho hlavním cílem je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit.