Na trhu překladatelských služeb se blýská na lepší časy

Situace na trhu překladatelských služeb byla v roce 2009 velmi nestálá a trh se dostal do problémů stejně jako trhy ve většině ostatních odvětví. Kvůli poklesu poptávky se celkový objem realizovaných služeb snížil o 10 – 15 % (pozn. expertní odhad).

Překladatelství je v rámci sektoru jazykových služeb specifické tím, že je navázáno přímo na situaci svých klientů. Objemy zakázek se výrazně lišily podle jednotlivých segmentů. Nejvýznamněji se trh propadl v sektoru reklamních, marketingových a PR překladů v souvislosti s tím, jak klesala poptávka po výše zmíněných službách.

"Překladatelským agenturám, které se na tyto specifické překlady soustředí, náhle poklesl počet zakázek (uvádí se úbytek až kolem 60 %) a pro některé z nich to bylo předzvěstí jejich konce. Naproti tomu v sektoru právních a finančních překladů se propad trhu neprojevil do takové míry, protože právě hospodářská recese dala vzniknout mnoha fúzím, právním sporům, potřebám finančních auditů, exekucím a podobně. Pokles v této oblasti lze vyjádřit pouze v řádu jednotek procent. Třetí velkou kategorií je průmysl, kde se překladatelské služby soustředí především na technické překlady, ať už norem a specifikací, nebo nabídek pro zahraniční zákazníky. V tomto segmentu došlo také k výraznému propadu, nicméně právě zde sledujeme první náznaky oživení poptávky po překladatelských službách," popisuje situaci na trhu Vítězslav Bican, výkonný ředitel překladatelské agentury Channel Crossings.

V souvislosti s těmito problémy se všechny překladatelské agentury snaží udržet své tržní podíly a počty zakázek. Najdou se takové, které se podvolily tlaku na cenu, často však bohužel na úkor kvality poskytovaných služeb. Většina agentur ale všeobecnému tlaku na snižování cen služeb nepodlehla a snaží se klienty udržet a získat pomocí jiných (necenových) nástrojů.

Mezi stále oblíbenější patří nástroje signalizace kvality služeb. V oblasti překladatelství jsou garantem kvality certifikáty řízení jakosti. Již téměř nutností je certifikace ISO 2001:2008, jež je ale ve stále větší míře doplňována specifickou překladatelskou certifikací ČSN EN 15038:2006. Počet překladatelských agentur, které tuto náročnou certifikaci mají, čítá již téměř desítku a kontinuálně se zvyšuje. Akreditovaný certifikát překladatelských služeb, který vydává třetí nezávislá strana, je velmi jednoduchou pomůckou, která klientovi umožní odlišit profesionála od ostatních poskytovatelů.

"I naše agentura v období poklesu poptávek nezahálela. Na počátku roku 2010 jsme úspěšně obhájili certifikaci ISO:2001, nově jsme zároveň certifikováni podle ČSN EN 15038. Tato norma stanovuje požadavky na poskytované překladatelské služby z hlediska zabezpečení zdrojů, managementu kvality, řízení překladatelských projektů i vztahu mezi poskytovatelem překladatelských služeb a zákazníkem," dodává Vítězslav Bican z Channel Crossings.

Do budoucna je možné předpovídat, že v oblasti jazykových služeb to budou právě překlady a tlumočení, které se jako první dokáží zotavit ze všeobecného poklesu a navrátí se na „předkrizovou“ úroveň. Je však jisté, že celý překladatelský trh vyjde z této situace ve změněné podobě. Počet agentur se sníží, ale zákazníci budou schopni lépe rozpoznat ty, které skutečně dbají na dodávání kvalitních a profesionálních služeb.

Článek připravila překladatelská agentura Channel Crossings.