Naučte se vzdělávat lidi efektivně a zábavně v online kurzech EPALE

Když začátkem roku 2019 český tým EPALE spouštěl svůj první online kurz “Lektorské minimum”, nikdo netušil, jak to dopadne. Lektorské kurzy jsou totiž tradičně realizovány prezenčně, a s online podobou takových kurzů neměl nikdo prakticky žádnou zkušenost. Důvodů, proč vstoupit na “neprobádané online území”, bylo ale hned několik: poptávka po lektorských dovednostech a zájem o nové vzdělávací technologie. EPALE tým tyto poptávky vnímal na svých četných regionálních seminářích, a proto padlo rozhodnutí nejen vytvořit základní kurz pro lektory, ale také tuto příležitost využít k prezentaci možností vzdělávacích technologií.

EPALE online kurz

První kurz “Lektorské minimum I” byl proto zaměřen na začínající nebo příležitostné lektory, to znamená experty, kteří občas školí, ale není to jejich hlavní činnost. Avšak, jak se později ukázalo, oslovil i zkušené lektory. Do dnešních dnů se na kurz registrovalo 1700 účastníků, což je za rok provozu skvělý výsledek. Navíc se kurz pyšní také zajímavým prvenstvím: jeho součástí je totiž první český vzdělávací chatbot Epalebot, který dokáže komunikovat a sdílet vzdělávací obsah prostřednictvím chatu na Facebooku: facebook.com/epalebot.

Úspěšnost kurzu potvrzuje jak cena získaná v soutěži E-learning 2019, kterou pořádá Univerzita Hradec Králové, tak množství ohlasů u odborné veřejnosti a v neposlední řadě pozitivní zpětná vazba od samotných účastníků. Značný ohlas vzbudil kurz také v evropské komunitě EPALE a vznikla poptávka po překladu kurzu do angličtiny. Na této verzi EPALE tým pracuje a anglická verze bude brzy k dispozici.

Povzbuzen úspěchem se tým EPALE rozhodl v roce 2020 připravit a realizovat pokračování kurzu se zaměřením na distanční a blended (kombinované) vzdělávání. Kurz “Lektorské minimum II” byl představen a spuštěn na adrese https://kurzy.epale.cz. Je vhodný především pro mírně pokročilé lektory, ale inspiraci v něm najdou i ti zkušenější. Je navíc koncipován tak, aby oslovil i ty, kteří potřebují svoje prezenční školení převést do online podoby.

Účastníci kurzu “Lektorské minimum II” se naučí sestavit vzdělávací akci, která kombinuje prezenční i distanční formy výuky. Zjistí také, jak připravit jednoduchý online kurz a jak vytvořit vzdělávací obsah. Ke všem tématům jsou k dispozici vysvětlující videa, praktické šablony a doporučení na zajímavé aplikace nebo software. Kurz je koncipován tak, aby absolvent kurzu dokázal vytvořit jednoduchý online kurz nebo jiný vzdělávací obsah, a to i bez výrazných investic do nákupu softwaru. S konkrétními dotazy se mohou účastníci obracet na odborníky, kteří jim poradí v tzv. „lektorské laboratoři“.

Účelem lektorské laboratoře je větší interakce s frekventanty a také nastolení jisté formy sociálního učení, kde se účastníci mohou navzájem inspirovat. Kurz obsahuje celkem 20 edukačních videí a jeho absolvování trvá zhruba 8 hodin. Je ale na každém, jestli si ho projde celý, nebo se bude věnovat pouze tématům, která ho zajímají. Po zvládnutí závěrečného testu získají absolventi certifikát. Zaměření kurzu se souhrou okolností střetlo s obrovskou poptávkou v čase coronavirové krize, kdy rapidně stoupl zájem o vzdělávací technologie. O tomto trendu svědčí i nebývalý zájem: za necelý měsíc se na kurz registrovalo 400 účastníků.

Inovací kurzu je použití plně umělé, syntetické řeči. To znamená, že ELA, animovaná průvodkyně kurzem, je vytvořena ve speciálním programu a její hlas, který zaznívá ve všech videích, je výsledkem převodu psaného textu do syntetického hlasového výstupu. Toto řešení demonstruje, jak technologie pokročily a jak lze s jejich pomocí tvořit vzdělávací obsah. Předpokládáme, že v blízké budoucnosti se tyto a podobné technologie stanou běžnou součástí vzdělávací praxe.

Kurz je k dispozici na https://kurzy.epale.cz bezplatně, stačí se registrovat. Doba studia není časově limitována, je plně na možnostech studujícího. Studovat kurz je možné na počítači, ale také na tabletu nebo mobilním telefonu. Je potřeba jen připojení na internet, není nutné nic instalovat.

Oba kurzy úspěšně přispívají k naplnění mise EPALE, a to nejen rozvojem vzdělávání dospělých, ale také prezentováním možností vzdělávacích technologií pro odbornou i laickou veřejnost.

EPALE je anglická zkratka pro elektronickou platformu pro vzdělávání dospělých v Evropě (The Electronic Platform for Adult Learning in Europe). Jde o virtuální a vícejazyčnou komunitu odborníků ve vzdělávání dospělých, kteří zde mohou společně diskutovat o nejrůznějších tématech, sdílet své zkušenosti, odborné publikace a pozvánky na různé semináře, veletrhy a konference. Platformu lze využít také pro vyhledávaní partnerů pro realizaci vzdělávacích projektů v rámci programu Erasmus+ vzdělávání dospělých. Více informací najdete na webových stránkách https://ec.europa.eu/epale/cs.

LOGA