Návod, jak si vybrat vhodného dodavatele IT vzdělávání

Postup při výběru vhodného dodavatele IT vzdělávání je zřejmý: chtít co nejvyšší kvalitu za co nejnižší cenu. Jak postupovat, zajímá-li vás optimální poměr „cena-výkon“? Jaký je váš skutečný náklad, zvolíte-li nejnižší cenu na trhu?

Lukáš Vallo, HP

Na trhu IT vzdělávání se objevuje celá řada dodavatelů, jejichž kvalita služeb i ceny se u stejné nabídky liší. Sám pro jednoho poskytovatele vzdělávání pracuji. Cílem mého článku je nabídnout bližší náhled a vysvětlení, proč vás může v zásadě levné školení ve výsledku stát více. Doporučím vám pár konkrétních rad, jak se zorientovat v současné nabídce na trhu školení.

Nejlevnější neznamená nejvýhodnější

Veškeré rozhodování se odvíjí od zákazníkova rozpočtu na školení. V čem je tedy rozdíl mezi „nejvýhodnější“ a „nejnižší“ cenou? Je nejnižší cena skutečně tou, která vám do rozpočtu udělá nejmenší díru?

Dovolte mi uvést hned jeden příklad z praxe. Zúčastnili jsme se výběrového řízení na dodavatele kurzu ITIL Foundation. Výběrové řízení jsme nakonec prohráli řádově o 500 Kč na účastníka. Pro vaši představu: při plánovaném počtu 14-15 osob šlo o celkový rozdíl zhruba 7500 Kč. Firma se ale nakonec na nás stejně obrátila kvůli certifikaci. Proč?

Ukázalo se, že poskytovatel, který měl účastníky připravit ke zkoušce, neměl oprávnění poskytovat certifikovaná školení a ocertifikovat účastníky. Při testech se následně zjistilo, že účastníci mnoho znalostí a dovedností, z nichž byli u nás dle oficiálních osnov testováni, vůbec nemají. Zkoušku, která stojí kolem 4600 Kč, nakonec museli někteří opakovat i třikrát. Oproti původnímu rozdílu 7500 Kč společnost skončila na ceně o desítky tisíc vyšší. Odpovězte si sami, jestli se to dané firmě vyplatilo.

Bohužel, podobných případů jsem za svoji kariéru zažil více.

Nejvýhodnější cena bere ohled na další parametry, jako je kvalita školení, historie vzdělávací společnosti, certifikace lektora i autorizace společnosti. To znamená, že nutně nemusí být cenou nejnižší, ale nejlepší vůči nabízenému přínosu služby ve srovnání různých nabídek.

U zákazníků se setkávám se třemi skupinami osob, které ovlivňují výběr IT vzdělávání: HR koordinátoři, IT oddělení, procurement. Každá skupina má svůj zájem. Specialisté z IT oddělení mají díky své odbornosti nejlepší přehled o nabídce na trhu – tlačí na kvalitu školení. Procurement zase logicky hledá úspory – tlačí na cenu. HR chce vyškolit co nejvíce lidí v rámci daného rozpočtu. Najít kompromis mezi požadavky zúčastněných stran může být složité.

Až donedávna kritérium nejnižší ceny ve výběru školení relativně převažovalo, patrně v důsledku úspor v průběhu a po období hospodářské recese. Dnes už ale tento trend pomalu ustupuje a firmy začínají chápat, jaká hodnota se za konkrétní cenou ukrývá. Rozhodně to ale stále není pravidlem.

Orientace na trhu vzdělávání

Na trhu působí několik typů poskytovatelů vzdělávacích služeb. Jedná se o autorizovaná tréninková centra oprávněná nabízet certifikovaná IT školení, neautorizovaná tréninková centra a také „školítka“ o jednom člověku. Bohužel, neautorizovaná tréninková centra je ještě nutno rozdělit na ta, která zákazníkovi rovnou sdělí, že se jedná o neautorizovaná školení, a pak ta, která se snaží přesvědčit zákazníka, že poskytují autorizovaná školení, i když to ve skutečnosti není pravda.

Trh s IT vzděláváním se kvůli tomu stává najednou nepřehledným. Zákazník vlastně nepozná, jaká cena za autorizovaná školení je adekvátní. Zároveň se mu zkresluje i představa o kvalitě. Přiznejme si na rovinu: kurzy od skutečně autorizovaných partnerů budou vždy s cenou o něco výše. Ve vyšší ceně je skrytá vyšší kvalita, různé licenční poplatky, laby, kvalitní a aktuální materiály, odborný lektor se zkušenostmi z praxe a řadou certifikací. Neautorizovaná centra často disponují pouze malou částí z výše uvedeného. A právě zkušenosti lektora, kvalitní materiály a laby jsou obvykle důležitým faktorem úspěšnosti při následném skládání certifikační zkoušky.

Mnoho lidí bude oponovat, že certifikace je pouze cár papíru. Ano, souhlasím, že bez tohoto „papíru“ lze ve spoustě společností a taky v životě normálně pracovat. Důležitější jsou určitě samotné vědomosti, znalosti a zkušenosti nabyté na školení. Ale položme si otázku, jak tyto věci nabýt na školení bez kvalitního lektora, aktuálních materiálů, labů a profesionálního servisu vzdělávací společnosti?

První kroky při výběru dodavatele IT vzdělávání

Pokud jste dočetli až sem a spočítali si, jak se vám může vzdělávání zaměstnanců prodražit, budete-li brát ohled primárně na cenu, pak vás jistě zajímají další kroky při výběru vhodného dodavatele IT školení. Pojďme se na ně podívat:

1. Požadujte akreditace na konkrétní školení

Každé autorizované centrum má potvrzení o akreditaci na jednotlivé oblasti, které školí. Například pokud nabízí školení na Microsoft, musí mít doklad přímo od společnosti Microsoft, že je jejich tzv. „learning partner“. Stejné dokumenty lze poskytnout i pro další oblasti vzdělávání.

2. Ptejte se na materiály a oficiální laby ke školením

V případě, že se jedná o technické IT školení, které vyžaduje tzv. hands-on laby, nechte si od dodavatele potvrdit, zda se jedná o laby oficiálně vytvořené k samotnému školení – např. školení na VMware, Microsoft, RedHat, atd. Materiály by měly být ve formě oficiálních kitů, případně autorizované od vlastníka jednotlivé technologie či metodologie (ITIL, PRINCE2, Kepner-Tregoe, Togaf, PMP, atd.).

3. Dbejte na certifikace a zkušenosti lektorů

Požádejte vzdělávací společnost o možnost promluvit si přímo s lektorem, a tak si ověřte, zda splňuje všechny vaše požadavky.

4. Vyžádejte si reference jiných zákazníků

Reference můžete požadovat na lektora, konkrétní kurz nebo i na celou oblast školení.

5. Podívejte se na šíři portfolia

Rozsáhlé portfolio školení, akreditace a tréninkové autorizace vzdělávací společnosti svědčí o dobré spolupráci mezi dodavateli a lektory. A má-li vzdělávací společnost dobré vztahy s dodavateli a lektory, dokáže nabízet zákazníkům kvalitní kurzy. Často vám taková společnost usnadní práci, neboť zde najdete spoustu oblastí IT školení pod jednou střechou a všechny vaše dotazy zodpoví vám přidělená kontaktní osoba.

6. Prohlédněte si historii a pobočky vzdělávací společnosti

Je-li vzdělávací společnost na trhu dlouho, reaguje svojí nabídkou na vývoj trhu a rozšiřuje svoji působnost do více poboček, prokazuje tím kvalitu svých kurzů a spokojenost zákazníků.

 

Je pro vás výčet doporučení dostačující, nebo byste z vlastní praxe přidali nějaký bod? Jaké jsou vaše zkušenosti s výběrem dodavatelů IT vzdělávání?