Nebojte se předplacených služeb

Vítězslav Bican, výkonný ředitel jazykové školy Channel Crossings

Před koncem kalendářního roku jsou finanční a personální manažeři firem často postaveni před paradoxní otázku. V probíhajícím roce se jim díky lepšímu řízení dodavatelů nebo díky úspoře na některých přidružených službách daří snižovat náklady na školení a vzdělávání pracovníků, což je průběžně s potěšením kvitováno na nejvyšších místech společnosti. V době tvoření finančních plánů a rozpočtů na rok následující se ovšem tento úspěch obrací v poněkud nepříjemný důsledek. Tím je předpokládané snížení rozpočtu na vzdělávání na rok následující. A máme tady onen zmíněný paradox: je dlouhodobě efektivnější snížit v jednom roce náklady za cenu snížení rozpočtových možností i na roky následující, nebo raději udržet konstantní velikost nákladů, která dává větší možnosti práce s lidským potenciálem firmy i pro další roky?

Jistě, v nejisté době mezi dvěma možnými dny ekonomické krize je plošné snižování nákladů velmi oblíbeným „všelékem“ na to, jak zlepšit celkovou bilanci firmy. Ale jak zní již klasická poučka, není důležité více ušetřit, ale více vydělat. I proto je pro mnoho firem důležité udržet i v problematických obdobích práci s lidskými zdroji na velmi vysoké úrovni.

Na výše zmíněnou komplikovanou volbu je možné odpovědět jednoduchým způsobem: předplaťte si služby do roku 2012. Většina vzdělávacích institucí je schopna nabídnout v tomto ohledu nějaké uspokojivé řešení.

„Naše škola nabízí svým zákazníkům možnost předplacení jazykových kurzů na rok 2012. S tímto požadavkem se setkáváme poměrně často a řešení formou předplacených kreditů jsme aplikovali u mnoha klientů, včetně těch z řad zahraničních firem. Díky tomu máme s tímto průběhem výuky zkušenosti a zvládnuté organizační zajištění. Zaručujeme dokonalý přehled o všech předplacených prostředcích, vč. evidence jejich čerpání, nemusíte se v žádném případě obávat o to, že by v průběhu této formy spolupráce vznikly jakékoli nejasnosti,“ popisuje možné řešení situace s nevyužitým rozpočtem Vítězslav Bican, výkonný ředitel jazykové školy Channel Crossings.

„Prakticky spolupráce probíhá tak, že se předem domluvíme na objemu předplacené služby a stanovíme termín, do kterého bude tento předplacený kredit vyčerpán. Objem prostředků záleží samozřejmě pouze na klientovi. Na konci každého měsíce potom zasíláme přehled o tom, kolik bylo vyčerpáno a především přehled o zůstatcích na takto vytvořeném „kreditovém“ účtu. Následný přechod na standardní formu fakturace měsíčně zpětně podle odučených hodin není sebemenším problémem,“ doplňuje Bican.

Firemní a individuální jazykové kurzy ovšem nejsou to jediné, co je možné si tímto způsobem předplatit. Velmi oblíbený je tento postup také u jazykových kurzů v zahraničí, kde je zapotřebí se předem pouze rozhodnout o předpokládané destinaci a termínu. Pokud byste chtěli vycestovat například až v létě příštího roku, stačí stanovit termín pouze rámcově. Na druhou stranu v zimě existuje množství výhodných aktuálních nabídek, které je možné využít s velkým časovým předstihem.

Nebojte se proto investovat do svých lidí ještě letos, protože v roce 2012 se Vám to může jenom vyplatit.

Více informací o jazykové škole Channel Crossings najdete na www.chc.cz. V případě, že máte zájem o detaily nabídky na předplatné kurzů, neváhejte nás kontaktovat na adrese jazykovaskola@chc.cz.