Nejčastější pojmy z kvality ve výrobě pro nevýrobní pozice

Vytisknout

Pavel Sodomka, Agentura Ámos

Co že je to ten Ishikawův diagram? Jak se liší ISO 9000 od ISO 9001? Co je to „pípap“? To jsou jen některé příklady otázek, s nimiž jsem se za léta svého působení ve vzdělávání dospělých setkával zejména v oblasti kvality v automotive průmyslu i výroby obecně v rámci školicích aktivit i běžné konverzace s personalisty takto orientovaných firem.

Že by tito profesionálové neznali oblast podnikání firmy, v níž sami pracují? O tom to jistě není, avšak z vlastní praxe vím, že právě oblast kvality ve výrobě oplývá řadou mnohdy těžko stručně identifikovatelných pojmů a zkratek, které se v procesních postupech více či méně využívají a které člověka mimo samotný produkt mohou minimálně činit nejistým, ne-li mást.

Na tento popud jsem se tedy rozhodl zareagovat a vytvořil jsem stručný výběr nejpoužívanějších pojmů, které se často dostávají i za zdi výrobní haly a kolují dále firmou. Tady jsou:

 APQP            

Advanced Product Quality Planning /“ejpíkjůpí“/
Moderní plánování jakosti výrobku

 DoE

Design of Experiments /Navrhování experimentů/

 EMS Systém environmentálního managementu
 FMEA Failure Mode and Effects Analysis
Analýza možných příčin a důsledků vad
 Ishikawův diagram  Jeden z nejdůležitějších nástrojů, používaných při  zlepšování kvality
 ISO 9000 Systémy managementu kvality – Základy, zásady, slovník
 ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky (norma pro certifikaci)
 ISO 9004 Systémy managementu kvality – Směrnice pro zlepšování výkonnosti
 ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - Požadavky
 ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu
 ISO/TS 16949:2009 Systémy managementu jakosti – Zvláštní požadavky používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu
 ISŘ Integrovaný systém řízení (managementu)
/zpravidla obsahuje QMS, EMS a BOZP/
 JIT

Just-in-Time /Právě včas/ - způsob výroby, orientovaný na minimalizaci nákladů (původem z Japonska – firma TOYOTA)

 LP Lean Production /Štíhlá výroba/ 
 KAIZEN Neustálé zdokonalování /metoda zavádění úspornější a flexibilnější výroby/
 KANBAN Způsob řízení materiálových toků ve výrobě
 KVP Kontinuirliches Verbesserungs-Program /“káfaupé“/
Program neustálého zlepšování
 MSA Measurement Systems Analysis /Analýza systémů měření/
 OHSAS Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 PDCA Cyklus trvalého zlepšování /Plan – Do – Check – Action/  Plánuj – udělej – kontroluj – zaveď („Demingův cyklus“)
 PPAP Production Part Approval Process /“pípap“/
Proces schvalování dílů k výrobě
 QMS Systém managementu kvality
 QFD Quality Function Deployment – Rozvoj funkcí jakosti
 QS-9000 Požadavky na systémy managementu jakosti u dodavatelů firem Ford, Chrysler a General Motors /postupně nahrazován předpisem ISO/TS 16949/
 Six Sigma Filozofie zvyšování podnikatelských výkonů zlepšováním stávajících procesů a lepším uspokojováním požadavků zákazníků
 SPC Statistical Process Control
Statistická regulace procesu
 TPM

Total Productive Maintenance
Totálně produktivní údržba

 TQM Total Quality Management
Totální řízení kvality
 VDA 6.1
/faudéá/
Management jakosti v automobilovém průmyslu - systém
/Vyžadován  německými zákazníky, postupně nahrazován předpisem ISO/TS 16949/
 VDA 6.3
/faudéá/
Metodika auditu procesu
 VDA 6.5
/faudéá/
Metodika auditu výrobku
 5S Japonské standardy uplatňované u firem zaměřených na zvyšování produktivity a stálé zlepšování


Tento výčet je skutečně jen malým dílem jinak obsáhlého slovníku, který bychom zde mohli vytvořit. Pevně ale věřím, že pomůže nejen nováčkům na nevýrobních pozicích výrobních společností, ale i zkušeným seniorům, kteří například jednoduše potřebují zaškolit své juniornější kolegy.

Se kterými pojmy se ve své vlastní praxi nejčastěji setkáváte vy sami?

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace