Nejen šaty dělají člověka

Prohřešky v oblasti společenského chování mohou ohrozit kariéru politiků, ale i špičkových pracovníků různých profesí. Etiketa je totiž vedle odbornosti jedním ze základních předpokladů dosažení pracovního úspěchu. Důležité je proto znát jak bonton, tak to, co je ve společenském styku nežádoucí.

Mnozí lidé nesprávně zužují problematiku společenského chování pouze na oblast estetiky odívání a celkového vzhledu. Profesionální image však tvoří celý komplex složek, jako je schopnost sebereprezentace, zvládání pravidel společenského vystupování, stolování a konvencí etikety, ovládání zvláštností jiných kultur, asertivita, řeč těla apod. Základním pravidlem chování doma i ve světě by měla samozřejmě zůstat slušnost, zdvořilost a zdrženlivost.

Tvorba pozitivního image se stává důležitou složkou rozšiřování vědomostí a zručností. Vzdělávací instituce nabízejí v současné době velké množství kurzů a seminářů na toto téma. Článek popisuje devět rad, jak se prosadit a zviditelnit.

- Snažte se vhodně prezentovat a udržovat pozitivní image.

- Snažte se být dobře informovaní o organizaci, v níž pracujete, své úloze a funkci.

- Nevyhýbejte se dobrovolné práci, která vám umožní dostat se do zorného pole ostatních.

- Publikujte výsledky své práce, zejména není-li vaše práce příliš viditelná.

- Naučte se efektivně rozšiřovat a udržovat kontakty v práci i mimo ní.

- Mějte vždy po ruce dostatečné množství navštívenek.

- Obstarejte si profesionálně zhotovené fotografie vhodné pro vaši prezentaci.

- Zamyslete se nad vaší schopností prezentovat se na veřejnosti.

- Nezapomínejte na pravidla. Každé organizace má svůj systém

-kk-
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk