Nemáme malé cíle, chceme být první volbou pro vzdělávání ve všech oborech a celé ČR.

Rozhovor s Ladislavem Bučkem, výkonným ředitelem společnosti Everesta s.r.o. a členem správní rady Akredika, o.p.s.

Anna Engel-Köhler (předsedkyně správní rady bfz o.p.s.), Ladislav Buček (člen správní rady Akredika o.p.s.)

Anna Engel-Köhler (předsedkyně správní rady bfz o.p.s.), Ladislav Buček (člen správní rady Akredika o.p.s

VZK Group přibírá do skupiny další vzdělávací společnost, dalo by se říct, že možná tak trochu „konkurenční“ tím, že působí na stejném trhu. Nebudou si dvě společnosti podobného zaměření spolu s Everestou konkurovat?

Právě naopak, věříme, že půjde o výbornou synergii hned ve třech dimenzích – tematické, regionální a metodické.

Pokud jde o tematickou část, vzdělávací divize Everesty působí hlavně jako dodavatel vzdělávání v oblastech měkkých dovedností, práva, účetnictví, IT, jazyků i odborných (technických) dovedností, a to zejména pro firmy a úřady. Původní společnost bfz, nyní již Akredika, se koncentruje na rekvalifikace (pro nezaměstnané, pro vězně, pro individuální zájemce i pro firemní skupiny) a na opravdu kvalitní vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách, kteří mají toto vzdělávání ze zákona povinné.

Akredika tak skupinu posílí o důležitý segment vzdělávacích aktivit, točících se právě kolem akreditovaného vzdělávání. Disponuje více než stovkou akreditovaných programů, bohatým know-how v této oblasti a zkušenými týmy akreditovaných lektorů. Buduje také třetí divizi v oblasti DVPP - dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Regionálně platí, že dosavadní pobočky Everesty pokrývaly republiku od Moravy (Brno, Ostrava, Olomouc) až po pomyslnou čáru od České Lípy přes Prahu do Českých Budějovic. Akredika zase přináší provozovny z Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje, čímž pokryjeme celou republiku tak, že žádný klient by to k nám neměl (resp. my k němu) mít dále než hodinu jízdy. I tak se v dalších krocích zaměříme na hledání dalších partnerů ve východních Čechách, na Vysočině a ve Zlínském kraji, abychom měli kontaktní místa a místní zaměstnance úplně v každém kraji.

Pokud jde o metodickou část, Everesta je klasická obchodní firma - „eseróčko“, díky čemuž si dobře rozumí s firemním sektorem a při školení obchodníků i manažerů může stavět na vlastních zkušenostech. Akredika si zachová tradice, charakter a filozofii neziskové společnosti. Má tak možnosti věnovat se projektům, které jsou Everestě nedostupné, ale zejména naši noví kolegové v Akredice poskytují specifický přístup vyhovující pracovníkům neziskových organizací. Nejen to, jsou připraveni realizovat i další vize, jak propojit firemní a obecně prospěšný sektor skrze obecně prospěšné účely.

Iva Sehnalová, Ladislav Buček, Pavlína Šlajsová - nastupující ředitelka Akredika o.p.s., Steffen Steinke, předávající ředitel bfz o.p.s., Anna Engel-Köhler

Iva Sehnalová, Ladislav Buček, Pavlína Šlajsová - nastupující ředitelka Akredika o.p.s., Steffen Steinke, předávající ředitel bfz o.p.s., Anna Engel-Köhler

Jak myšlenka propojení firemního a neziskového sektoru bude fungovat v praxi?

Firemní klienti by mohli například přes Akrediku přímo objednat kurz pro vybranou sociální službu či věnovat společnosti Akredika sponzorský dar, aby kurz poskytla zadarmo potřebné organizaci. Částečně to vlastně již v Akredice funguje, kdy kurzy některým sociálním službám přímo proplácí i různé nadace, např. Nadace Olgy Havlové a další.

Jaké výhody bude naopak Akredika čerpat z firemního sektoru?

Společnost Akredika bude moci nově rozšířit své portfolio o oblasti, ve kterých vyniká Everesta s.r.o. a o kterých jsme mluvili v úvodu. Mnohé z nich mohou být také velmi zajímavé pro její cílovou skupinu zákazníků. Například IT dovednosti, soft skills a kurzy osobního rozvoje využije opravdu každý. Akredika nemusí vymýšlet osnovy, hledat lektory, vytvářet učební materiály apod. tzv. na zelené louce – může je převzít od Everesty a jen je adaptovat pro svou klientelu a případně zařídit jejich akreditaci.

Bavíme se tady pořád o Akredice, tedy původní bfz. bfz musela po akvizici změnit svůj název i logo. Neubere si tímto klienty, kteří byli na tuto německou kvalitu a tradici zvyklí?

Změna názvu a loga nevzešla z naší iniciativy. Naší podnikatelskou filozofií je maximální respekt k dosavadním tradicím a identitě firem, které přibíráme do skupiny. V tomto případě jsme museli najít pro původní bfz nové jméno, protože bfz je licencovaná značka původního zakladatele, Střediska odborného vzdělávání bavorského hospodářství (bfz je zkratka z Berufliche Fortbildungszentren). Do výběru nového názvu jsme zapojili zaměstnance bfz/Akrediky a přijatý název je jeden z nápadů, které vymysleli (a který zároveň prošel právním testem neshody s jinými názvy firem u notářky).

Změna jména byla nejen nutností, ale vnímáme to také jako krok pro vstup do nové etapy. Upřímně řečeno, řada klientů si význam zkratky bfz nepamatovala. Věříme, že Akredika i pro ně bude názornější. Na našich webových stránkách www.akredika.cz si lze přečíst také podrobné tiskové zprávy k celému procesu akvizice a k novému větru v plachtách Akrediky.

Akrediku budou pojit nadále výborné vztahy s německou bfz. Noví a původní „majitelé“ jsou již domluveni na společných projektech mj. v programu Erasmus, na vystoupení Německých kolegů na příštím ročníku „everestí“ konference Neurověda ve vzdělávání či na spolupráci v oblasti digitalizace a modularizace vzdělávání. Dlouholetá zkušenost a možnost čerpat z know-how německých a rakouských kolegů v oboru celoživotního vzdělávání je dalším benefitem spojeným s celou transakcí.

společný pracovní oběd - jednání o dalš spolupráci

společný pracovní oběd - jednání o další spolupráci

Pokud byste vybral ty nejhlavnější segmenty, které nyní je schopná Everesta společně s Akredikou na trhu vzdělávání zajišťovat, které byste vybral?

Díky spojení Everesty a Akrediky je možné nabídnout skutečně komplexní síť vzdělávacích programů v různých oborech a tématech. Nyní jsme schopni proškolovat manažery, personalisty, obchodníky, učitele i sociální pracovníky, nabídnout komplexní řešení pro firmy, úřady či školy, rekvalifikovat nové pracovníky.

Vzděláváme v IT, právních a ekonomických oborech, nabízíme účetní kurzy, jazykové vzdělávání a kurzy v cizích jazycích. V naší nabídce poskytujeme také mnoho dalších témat a to tzv. soft skills, které využijí pro svůj rozvoj zájemci napříč všemi obory. Z hlediska formy vzdělávání školíme prezenčně, on-line (webináře) a máme společně nyní i jednu z nejširších nabídek e‑learningových kurzů.

Komplexní nabídky a aktuální témata si můžete zobrazit vždy aktuálně na eshopu www.eshop.akredika.cz a https://eshop.everesta.cz a na elearning.everesta.cz. Nebo nám svou představu či požadavek mohou zájemci zaslat na email info@everesta.cz, info@akredika.cz