Není lepší vykašlat se na firemní vzdělávání a raději ty peníze roztočit ve Vegas?

Nabádat vnadné dívky, aby chodily po pláži v zimníku, či nutit manažery firem, ať posílají své zaměstnance na školení sedmadvacetkrát za rok, by asi nebylo ani příliš seriózní ani dosti uvážlivé. Kvalitní trénink však představuje vynikající příležitost rozšířit základnu znalostí všech zaměstnanců. Mnozí zaměstnavatelé přesto považují tuto příležitost k růstu za drahý špás.

Radek Havelka, ICT Pro s.r.o.

V jednom ze svých předchozích článků jsem se veřejně přiznal k názoru, že levné vzdělávání je vlastně dvakrát placené a žádoucí rozvoj ve firmě nezajistí. Pravdou je, že zaměstnanci také při školeních přijdou o část pracovní doby, což může ohrozit včasné dokončení projektů.

Navzdory všem potenciálním úskalím jsem ale pevně přesvědčen, že vzdělávání a rozvoj zaměstnanců poskytují jak společnosti jako celku, tak i jednotlivcům smysluplné benefity, které činí vynaložené náklady i čas investicí, která se vyplatí.

Nikdy nemůžete být nadmíru oblečení ani nadmíru vzdělaní. [Oscar Wilde]

Zaměstnanec, který dostane potřebné školení, je schopen vykonávat svou práci lépe. Výcvik také pomáhá budovat sebedůvěru zaměstnance, protože má pak hlubší pochopení firemních procesů a zvyšuje se tím i jeho odpovědnost k práci. Tato sebedůvěra může dokonce posunout zaměstnance k lepšímu pracovnímu výkonu a myšlení, které mu pomůže v jeho pozici vyniknout.

Strukturovaná odborná příprava a systematické vzdělávání ve firmě zajišťuje, že zaměstnanci mají konzistentní zkušenosti a potřebný znalostní fundament. Konzistence ve vzdělávání je obzvláště důležitá pro osvojení si základních principů a procesů ve společnosti a napomáhá vědomé schopnosti zaměstnanců táhnout za jeden provaz a naplňovat tak společně firemní očekávání a vize. Ne každé vzdělávání, byť promyšlené a plánované, však přináší rozvoj potřebných zkušeností.

Vzdělání je obdivuhodná věc, ale je dobré si čas od času připomenout, že nic, co skutečně stojí za to znát, nemůže být vyučováno. [Oscar Wilde]

Vzdělávání není zase taková věda a jako takové není jistě samospasitelné. Pro většinu situací jsme přece od přírody vybaveni selským rozumem. A jak se odedávna traduje: zkušenost je nepřenositelná. Všichni si asi vybavíme situace, kdy nám někdo „dobře“ radil a my jsme si to stejně nakonec udělali po svém. Až tím, že jsme si patřičně nabili ústa, jsme teprve procitli a došli k poznání.

Zkušenosti nespočtu pokolení nás pak analogicky vedou k pochopení faktu, že ani pouhá teorie ve vzdělávání nestačí. Bez smysluplné interaktivity, praktického přístupu a zážitkových metod potřebných výsledků ve firemním vzdělávání zaměstnanců vskutku nedosáhneme. Pečlivý výběr vzdělavatele či kvalitní vzdělávací společnosti, která staví do popředí praktické hledisko a získávání zkušeností při výcviku, je tedy důležitější, než by se mohlo zdát.

Zkušenost je jednoduše jméno, které dáváme svým omylům. [Oscar Wilde]

Žádný omyl, kterého se v životě či v práci dopustíme, není marný, když se z něj dokážeme poučit. Současný trh se vzděláváním zaplavila přehršle webinářů a jiných online „seancí“, které nám vzdělávací společnosti i jednotlivci nabízí prakticky bezplatně, aby nám dali ochutnat ze svého soudku vědění a umu.

Nepopírám, že tyto podpůrné edukativní nástroje mají své místo, zejména při základní orientaci v problematice, ujasnění si konceptů a možností řešení. Neměly by nás však uchlácholit k tomu, že na klasické vzdělávání zanevřeme. Jejich smysl vidím především v naznačení směru dalšího možného uvažování o dané situaci a spíše ve vyvolání potřeby dalšího rozvoje.

Právě ono zmiňované učení se z vlastních chyb anebo získávání praktických zkušeností je při online vzdělávání dosti těžko realizovatelné. Pokud se ale na interaktivním semináři, praktickém workshopu či manažerské hře do krve pohádáme se svými kolegy, například při nácviku asertivní komunikace, dá nám tato zkušenost mnohem více, než několikahodinové sledování online přednášky na TEDu.

A jak je to tedy s návratností vašich investic do vzdělávání? Osobně věřím v moto „Vzděláváním k profesionalitě“. Jsem přesvědčen, že profesionalita zaměstnanců je základem úspěchu každé společnosti a že strukturované a konzistentní vzdělávání ji dokáže nejen podpořit, ale i rozvinout.

Každopádně jsem toho názoru, že díky kvalitnímu vzdělávání vašich zaměstnanců si dost možná to „Vegas“ budete moci užít opravdu „na plný pecky“!