Než přistoupíte k e-learningu

Podniky implementují e-learningové programy zejména proto, aby ušetřily pracovní síly a snížily cestovní výlohy doposud spojené se vzděláváním jejich zaměstnanců. To by však rozhodně neměly být jediné důvody k pořízení konkrétního produktu pro elektronické vzdělávání. E-learning by měl především zvyšovat produktivitu práce. Řešení, které podnik nakonec zvolí by tedy nemělo být jen záležitostí technologie a obsahu, ale především potřeb zúčastněných lidí. Důležité je uvědomit si, že existuje celá řada forem elektronického vzdělávání, seznámit se s nimi a teprve poté se rozhodnout.

Při volbě e-learningu je vhodné začít správnými otázkami. Není totiž možné měřit jeho výhody bez pochopení způsobu, jak je měřit. Základní otázky v tomto smyslu zahrnují například:
- Jaké jsou vaše konkrétní vzdělávací cíle?
- Jak hodláte spojit program elektronického vzdělávání s vaším obchodem?
- Pro které zaměstnance by měl být e-learning určen?
- Mají vaši zaměstnanci zájem o elektronické vzdělávání?
- Co konkrétně pro vás znamená úspěch?
- Který vedoucí pracovník bude za e-learning zodpovědný?

Jakmile podnik nalezne odpovědi na základní otázky, může se pustit do vývoje akčního plánu. Ten s sebou již nese hledání odpovědí na otázky konkrétnější, návrhy konkrétních řešení. Nejprve je třeba definovat, co zvolená forma e-learningu musí zahrnovat a co by zahrnovat mohla. Důležité je také komunikovat se zaměstnanci a zjistit jejich názory a zájem. Další analýza by se pak měla týkat identifikace možných překážek pro zavedení e-learningu a možností překonat je. Zhodnotit je třeba i návratnost investic. Měřit je proto třeba například:

- rychlost prodeje výrobků v závislosti na e-learningu,
- snížení nákladů na cestování a ubytování,
- vyšší příjmy,
- snížení času a nákladů vynaložených na vzdělávání,
- zvýšení retence a spokojenosti zaměstnanců,
- zvýšení spokojenost zákazníků.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com