Než začnete zavádět e-learning...

Ilustrační snímek

Chcete-li zavést e-learningový program, potřebujte v první řadě mít jasnou představu o tom, co od e-learningu očekáváte. Možná chcete ušetřit náklady, zlepšit zákaznické služby, splnit regulační povinnosti nebo zefektivnit proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve vaší společnosti. To všechno jsou legitimní důvody pro zavedení e-learningu a vy musíte znát ten váš, má-li vám e-learning přinést pozitivní změnu. Další kroky podmiňující úspěšné zavedení e-learningu pak zahrnují:

Zajistěte si podporu

Než začnete zavádět e-learning, zajistěte si podporu co nejširšího okruhu lidí, kteří budou ovlivněni vybraným řešením a ukažte jim, jaký vliv na ně e-learning bude mít. Jedná se především o liniové a seniorní manažery, pracovníky IT, koncové uživatele, firemní lektory a kouče, ale i představitele odborů, zákazníky či dodavatele.

Všechny tyto lidi rozdělte do tří skupin na 1) primární podílníky (ty, kteří se budou přímo učit), 2) sekundární podílníky (ty, kteří budou nepřímo ovlivněni změnami, například zákazníci) a 3) klíčové podílníky (ty, kteří budou mít zásadní vliv na úspěch vašeho projektu, například rozhodují o rozpočtech). Pak jasně uvidíte, co komu zdůraznit.

Seznamte se s cílovým publikem

Dobře zvažte potřeby lidí, které chcete vzdělávat prostřednictvím e-learningu a hned od začátku je zapojte. Položte si například tyto otázky: Do jaké míry umějí pracovat s počítačem? Mají již zkušenosti s e-learningem a jaké? Jak snadný pro ně bude přístup k e-learningu? Kdy a kde budou moci e-learning využívat?

Vyberte způsob zavedení e-learningu

Úzce spolupracujte s poskytovateli e-learningu a vašimi IT specialisty. Vycházejte z toho, zda vámi zvolené řešení bude samostatný produkt, nebo bude součástí širšího vzdělávacího programu. Dobře také zvažte, zda zvolíte řešení na míru nebo některé z univerzálních řešení. Dále je tu otázka výběru hostingu, platformy a technologie, kterou bude možné aktualizovat.

Zajistěte si finance

Rozpočty na vzdělávání patří ve firmách k prvním, které jsou kráceny v horších časech. Potřebujete proto jasně vědět, jaký objem finančních prostředků budete pro svůj projekt potřebovat, odkud tyto prostředky získáte a do jaké míry budete muset prokázat, ž e-learning přináší vyšší návratnost nákladů ve srovnání s ostatními způsob vzdělávání zaměstnanců.

Nepodceňujte marketing

Nemá smysl investovat do e-learningu, pokud jej nebude nikdo používat. Vybrané řešení byste proto měli také umět dobře prodat. Sestavte marketingovou strategii pro propagaci e-learningu mezi všemi podílníky. Ukažte své nadšení pro to, co děláte a propagujte e-learning všude, kde můžete.

-kk-

Zdroj: Training Journal - web britského magazínu zaměřeného na vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Journal