Nezapomenutelné zážitky ze skvělého semináře společnosti Brillant Brain

Když jsem v říjnu roku 2017 dělal rozhovor pro HRtv s Michaelou Karsten a Jitkou Ševčíkovou ze společnosti Brillant Brain na téma paměťové dovednosti a jejich využití pro osobní rozvoj, byla mi nabídnuta účast na semináři Faktory ovlivňující paměť a kreativitu.

Brillant Brain - seminář Faktory ovlivňující paměť a kreativitu 2.-3. listopadu 2017

Představa, že se naučím lépe využívat svůj mozek a zdokonalím paměť, byla pro mne velmi lákavá. Věděl jsem, že Michaela je několikanásobnou světovou šampiónkou v paměťových schopnostech a těšil jsem se i na Jitku a její představení práce mozku v hladině alfa.

Nutno podotknout, že k seminářům s podobným zaměřením jsem poměrně skeptický. Absolvoval jsem jich několik a po posledním jsem se zařekl, že to již nemám zapotřebí. Nicméně, výsledky Michaely v oblasti paměťového sportu a silný Jitčin životní příběh a postoj mi dávaly záruku kvality.

Úvodní den – práce mozku v hladině alfa

Již samotné místo konání bylo vybráno velmi vhodně. Seminární prostory hotelu Adalbert v areálu Břevnovského kláštera na mě zapůsobily velmi příjemnou a klidnou atmosférou.

Kromě brilantní schopnosti Michaely zapamatovat si během jedné minuty tabulku s padesáti čísly náhodně vybranými účastníky semináře, byl úvodní den věnován práci v hladině alfa a vedla jej Jitka.

Představila, co se děje v našem mozku a těle při práci v hladině alfa a po obědě následovalo praktické cvičení. Mohli jsme si na vlastní kůži (mozek) vyzkoušet, jaké je to, když se nacházíme v hladině alfa, co vše můžeme o sobě poznat a jak s tím dále nakládat.

Ať se jedná o lepší schopnost se soustředit, učit, ukládat do paměti či rychleji si z ní vybavovat, to vše jsou procesy, se kterými nám hladina alfa pomáhá.

Druhý den – techniky práce s pamětí

Druhý den byl již v režii Michaely. Ukázala nám na praktických příkladech, jak se chová naše paměť a vyvrátila některé mylné představy například o fotografické paměti či automatizovaném vybavení si některých symbolů, se kterými se pravidelně setkáváme, ale nevěnujeme jejich zapamatování vědomou pozornost.

Jako příklad byl uveden úkol, který spočíval v doplnění správného rozmístění číslic u klávesnice telefonu a kalkulačky. Přestože jde o předměty, které každý z nás zná, téměř nikdo nebyl schopen čísla doplnit správně.

Následovalo to, na co jsem se těšil nejvíce a sice výuka technik vedoucích k lepšímu zapamatování si zadaných symbolů, textu a čísel. Překvapilo mne, jak rychle si můžeme osvojit byť základní paměťové techniky.

Díky technice kouzelného příběhu jsem si po dvou minutách dokázal zapamatovat správně posloupnost patnácti různých slov, což výrazně zvedlo mé „paměťové sebevědomí“. I další cvičení související například s efektivnější výukou cizího jazyka mě překvapila svou snadnou pochopitelností a téměř okamžitou aplikací a výsledky.

Závěr semináře byl zaměřen na interní a externí vlivy ovlivňující naši koncentraci, duševní práci a celkovou spokojenost.

Úkol byl splněn

Pokud bylo cílem organizátorů vytvořit vskutku nezapomenutelný seminář orientovaný na praktickou výuku a zlepšení práce s naším mozkem, jak je to jen v daném časovém úseku možné, byl tento do detailu splněn.

Mám-li zhodnotit dva dny strávené na workshopu Brillant Brain, musím udělit velkou jedničku s hvězdičkou a dodat, že si je budu ještě dlouho pamatovat a s radostí vzpomínat.