Nová doba, nové učení

Vzdělávání se v současné době nachází ve fázi přehodnocování směrem k vytvoření nového procesu realizovatelného v jakémkoli věku, v jakémkoli místě a jakkoli dlouho. C eloživotní vzdělávání se dnes stává posláním jednotlivců i organizací. Toto přechodné stádium s sebou nese nejistotou, zejména kvůli využití nových technologií při tvorbě znalostí.

Pokud jde o organizace, v současné době se upřednostňují tzv. biologické firmy, které poznávají a učí se prostřednictvím provádění změn. V pozadí zůstávají naopak ty tzv. mechanické, které pouze pokračují v opakování stejných akcí z minulosti. Základem nového managementu je duch soudružnosti, hodnota společenského kapitálu, partnerské sítě, vztahy založené na důvěře a praxe společenství.

-kk-

Zdroj: elearningeuropa.info - evropský portál věnovaný e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje elearningeuropa.info