Nová realita firemního školení

Zatímco až dosud hráli hlavní roli ve školení zaměstnanců zaměstnavatelé, tato role se postupem času mění. Moderní zaměstnanec je spíše externí spolupracovník než zaměstnanec v pravém slova smyslu. Tomuto trendu odpovídá i současná podoba firemních školení. Kdo je tedy za školení odpovědný?

Aby firmy obstály v konkurenci, musí se snažit si udržet zaměstnance. Zatímco dříve bylo běžné, že zaměstnanec musel získat určitou praxi v menších firmách, dnes dávají větší společnosti přednost povinnému školení již přijatých lidí. Firemní školení je totiž významným motivujícím faktorem.

Dříve také probíhalo školení zaměstnanců v pracovních dnech, dnes se stále více provádí o víkendech a ve dnech pracovního volna. Školení je nezbytné mimo jiné také z toho důvodu, že nové technologie se stále mění a aktualizují a zaměstnanci musí „držet krok“ s dobou. Školení přináší výhody i zaměstnavatelům – podle průzkumu se u 91 % školených zaměstnanců zvýšila produktivita práce a pravděpodobnost postupu v kariéře.

**Datum vydání:** VI/2002
Zdroj: Monsterlearning - Informace zejména z oblasti učení, školení a rozvíjení schopností zaměstnanců.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monsterlearning