Nové kurzy v oblasti fotovoltaiky a fotovoltaických systémů

V souvislosti s narůstající poptávkou v oblasti fotovoltaiky (např. fotovoltaické elektrárny, FVE) připravila společnost AlmaGate, dceřinná společnost vzdělávací a konzultační společnosti Jubela certifikovaný rekvalifikační kurz Elektromontér fotovoltaických systémů.

Ilustrační snímek

Kurz je určen pro pracovníky montáže fotovoltaických elektráren, kteří se zabývají montáží, mají již nějaké základní znalosti a orientují se alespoň minimálně v dané problematice. Případně pro zkušené elektromechaniky bez výrazných znalostí fotovoltaiky (např. revizní techniky, vedoucí montážních čet, atd…).

Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu základní principy a funkce fotovoltaických zařízení, jejich zapojování a nastavení. Účastníci by se měli po absolvování kurzu se dokázat vyznat v zapojení jednoduché fotovoltaické elektrárny, dokázat si ji navrhnout a teoreticky zapojit (od montáže panelů, přes zapojení střídače a baterií, až po připojení k síti, včetně monitoringu a dálkové správy)

Po ukončení kurzu a splnění podmínek, mohou účastníci složit státní kvalifikační zkoušku Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H), která opravňuje k montáži těchto zařízení.

Pro zájemce o uvedenou problematiku bez základních znalostí a zkušeností, doporučujeme absolvovat standardní rekvalifikační kurz Elektromontér fotovoltaických systémů.

Kurz je vyučován ve spolupráci a s akreditací sesterské společnosti ALMAGATE, s.r.o.

Rámcová témata kurzu:  

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, správné používání pracovních pomůcek
 • Projektová příprava, předpoklady, dokumentace a podmínky
 • Technická příprava (materiál, výrobci, dodavatelé, montážní nástroje …)
 • Orientace v technické dokumentaci a normách při práci na fotovoltaických systémech
 • Realizace montáže FVE (panely, montážní systémy, FVR, měniče, baterie …)
 • Údržba, profylaxe, řešení standardních závad
 • Dotační politika pro fotovolataické elektrárny
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem a první pomoc

Kurz standardně probíhá na připraveném modelovém systému (panely – hybridní střídač, baterie), v případě celé skupiny je možné po dohodě kurz provést na jiných zařízeních.

Aktuální termíny kurzů a kompletní detaily k nim naleznete na stránkách společnosti Jubela. Kurzy lze realizovat také jako uzavřená firemní školení.

Rozsah výuky a organizace výuky:  

 • Celková délka kurzu je jeden den, vždy 9:00 – 16:00.
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části kurzu probíhají na produkční technice, u některých kurzů přímo u odborných firem.
 • Kurz standardně probíhá ve spolupráci se společností JUBELA, v jejich prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – mistrů z oboru
 • V případě zájmu je možno uvedený kurz uskutečnit i lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí kurzu dle možností školitelů
 • Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Jiří Šrámek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.
 • Podle volné kapacity lze na školicím středisku zajistit ubytování.

 

 

AlmaGate