Od školení k učení

Nedávno zveřejněný výzkum britských zaměstnavatelů odhalil, že vedoucí organizace řeší problém chybějících dovedností zaměstnanců budováním kultury, v níž manažeři poskytují zaměstnancům možnost učit se a plnit tak své vlastní i organizační potřeby.

Zpráva britského institutu pro rozvoj zaměstnanců (CIPD) přinesla případové studie dokumentující, jak zaměstnavatelé podporují, zdokonalují a řídí vzdělávání svých zaměstnanců za účelem dosažení obchodních výhod. Je výstupem čtyřletého výzkumu, který se zaměřil na trend postupu firem od tradičního školení zaměstnanců k učení.

Školení je pouze jednou z metod vzdělávání zaměstnanců a většinou spočívá ve vedení instruktorem směrem ke změně chování na základě obsahu jeho přednášek. Učení v průběhu práce je však mnohem individuálnější a zaměstnanec v jeho rámci získává nové dovednosti a znalosti sám.

-kk-
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer