Online školení má své limity

Online školení se prosazuje v oblastech, kde pracovníci potřebují získat holá fakta. K získání dovedností pro komplexnější pracovní výkon ale firmy volí jiný přístup.

Zastánce osobní instruktáže Winfred Arthur, profesor psychologie a managementu na Texaské univerzitě, přezkoumal v roce 2003 164 studií zabývajících se efektivitou rozličných školících metod. Přestože proškolovaní ne vždy preferovali osobní výuku, vykazovala tato metoda nejlepší výsledky.

Traci Sitzmannová z amerického ministerstva obrany prošla 96 studií na téma školení pracovníků, zveřejněných od roku 1996, a došla k názoru, že virtuální školení bylo efektivnější v případech, kdy byla sdělována fakta. Neshledala ale výraznějších rozdílů při výuce obecné pracovní rutiny.

Přesto zastává řada manažerů a odborníků názor, že online školení funguje nejlépe na tématech, jako je například firemní etika. Pro technické dovednosti je ale fyzická zkušenost stále nenahraditelná. Těžko se například naučíte „online“ šplhat na sloup elektrického vedení. K tomu, aby se zaměstnanci naučili, jak instalovat a opravovat zařízení, musejí mít „živé“ zkušenosti.

-av-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal