Online výuka angličtiny s výbornými výsledky a úsporou času

Benefitní programy nabízí zaměstnancům různé možnosti od tradičních stravenek až po sport a zábavu. Do benefitů se však dá zahrnout také vzdělávání, o kterém možná řada zaměstnanců přemýšlí, ale zdráhá se do něj investovat. Zaměstnavatelé by měli tohoto zájmu využít a poskytnout svým pracovníkům benefit například ve formě výuky anglického jazyka, který je v dnešní době téměř nepostradatelný.

EMPIRE THE KNOW-HOW INSTITUTE

Tímto způsobem k výuce angličtiny přistoupila například společnost ALEF Group. „Alef je předním distributorem informačních technologií s působností ve střední a východní Evropě. Naším hlavním dodavatelem je společností Cisco, která sídlí v USA. Z tohoto důvodu je pro nás angličtina prioritní. Vzhledem k různé úrovni znalosti anglického jazyka nabízíme našim zaměstnancům v rámci firemních benefitů možnost jeho studia. Tento benefit mohou využít hned po skončení zkušební doby,“ vysvětluje Eva Rimarčíková, HR Specialist, ALEF Distribution CZ. A dodává, že kurzy se týkají především anglického jazyka, ale kolegům ze Slovenska společnost nabízí možnost zdokonalení třeba v české gramatice.

Zájem o tento benefit podle Evy Rimarčíkové projevuje velké množství zaměstnanců, primárně však ti, kteří komunikují s dodavateli či zákazníky v zahraničí napříč všemi odděleními - technické pozice, sales, finance, back office.

ALEF Group na výuce anglického jazyka spolupracuje již řadu let s jazykovou školou Empire. „V minulosti jsme využívali služeb i jiné jazykové školy, ale jejich servis a možnosti nebyly tak kvalitní, jako nabízí právě společnost Empire. Oceňujeme rychlá řešení našich požadavků, přehlednost a kvalitu lektorů stejně jako profesionální a přátelský přístup,“ zmiňuje Eva Rimarčíková.

Eva Rimarčíková, HR Specialist, ALEF Distribution CZ

Eva Rimarčíková, HR Specialist, ALEF Distribution CZ

Protože je společnost ALEF technologická společnost, nároky na úroveň a odbornost anglického jazyka nejsou malé a je třeba se přizpůsobit individuálním potřebám jednotlivých zaměstnanců. Výuka probíhá ve skupinách podle jazykové úrovně, maximálně o čtyřech studentech. Požadavky týkající se obsahu výuky studenti řeší přímo s lektorem či metodikem výuky. „Převládá zájem o konverzaci, ale někteří kolegové potřebují zlepšit gramatiku či požadují rodilého mluvčího. Studentům musí vyhovovat styl výuky a s lektorem si musí sednout. V tomto ohledu nám jazyková škola vychází maximálně vstříc,“ uvádí Eva Rimarčíková.

Pokud jakákoli firma investuje do vzdělání svých pracovníků, potřebuje také pravidelně dostávat zpětnou vazbu, zda zaměstnanci získali nové znalosti. „Progres reporty předkládáme klientům zpravidla jednou za rok. Výstupem jsou detailní informace hodnotící výuku a pokroky studentů, ale i doporučení a návrhy pro další období studia,“ popisuje Braňo Peľak, manažer jazykové školy Empire.

V dnešní době, která staví na online technologiích, jsou možné různé formy vzdělávání. Zaměstnanci nemusí už ztrácet čas cestováním do jazykových škol. Kurzy absolvují formou online výuky, která je dnes velmi populární. „Výuka se po covidu přesunula výhradně do online prostředí. Díky platformě společnosti Empire či naší aplikaci Cisco Webex Meeting se mohou studenti připojit k výuce z různých prostředí, což kolegové ocení především při práci z domova,“ říká Rimarčíková a doplňuje: „Rádi bychom našim zaměstnancům nabízeli i nadále možnost kvalitního jazykového vzdělávání, které jim bude dávat smysl.“

Jazyková škola EMPIRE

V EMPIRE věříme, že jen vzdělávání, které opravdu baví, je efektivní a přináší rychle žádané výsledky. Celý koncept vzdělávání jsme založili na tomto přesvědčení – od metodiky přes dynamické hodiny a systematický trénink lektorů až po spektrum doplňkových služeb.

Profi lektoři a licencovaný systém výuky Direct Method (Přímá metoda) pomáhají odbourat strach z mluvení, získat potřebné sebevědomí a mnohem lepší porozumění mluvenému cizímu jazyku. Všechny jazykové kurzy vyučujeme konverzačním stylem se zaměřením na autentický jazyk a využití v běžném životě anebo v práci.

Direct Method je propracovaný zahraniční systém výuky cizích jazyků dnes dostupný ve více než 25 zemích světa. Tuto metodiku jsme jako 1. škola úspěšně uvedli na slovenský a český trh na základě exkluzívní licence. Jde o přímou metodu výuky cizích jazyků, přičemž odlišujícím prvkem je simulování cizojazyčného prostředí, ve kterém studenti mluví až 6x častěji než při tradičních metodách. Výsledkem je odbourání strachu z mluvení, získání potřebného sebevědomí a mnohem lepší porozumění mluvenému cizímu jazyku. Tímto způsobem probíhá výuka všech světových jazyků.