Optimální směs e-learningu

Optimální směs e-learningu

Jak vypadá optimální směs samostudia a školení pod vedením instruktora? Měl by být instruktor spíše nadřízeným a vůdcem, nebo by měl plnit funkci pomocné ruky a zdroje informací? Do jaké míry zvyšuje efektivitu učení vzájemná spolupráce studentů? Na tyto otázky máme tendenci odpovídat spíše intuitivně, aniž bychom se opírali o výsledky vědeckého výzkumu. Ten již byl také proveden – vyplynulo z něj 5 zásad, které bychom při plánování školení měli mít na paměti. Zde jsou tři z nich:
1. Efektivně koncipovaný webový kurz by měl podporovat tři druhy spolupráce: studentů mezi sebou, studenta a učitele a studenta a výukového materiálu. Proto by na webu měl být dostatek informací pro začínající studenty týkající se cílů učiva, osnovy kurzu, očekávání instruktora a zadané úkoly.
2. Ačkoli se to na první pohled nezdá, samostatné asynchronní studium podporuje spolupráci – studenti se mohou zapojit do výuky tehdy, když jim to vyhovuje a písemné příspěvky v diskusních fórech apod. jsou mnohdy efektivnější než slova sdělená v průběhu videokonference či online hodiny.
3. Poskytneme-li studentům kontrolu nad tím, kdy a jak budou rozvíjet své znalosti, zvyšujeme pocit osobní odpovědnosti každého ze studentů za své vzdělání. Riskujeme však, že u nezodpovědných studentů to spolupráci spíše zkomplikuje.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: E-learning Magazine - Vše o e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-learning Magazine