Organizační učení a jednotlivci

Mnoho velkých společností poskytuje svým zaměstnancům firemní či organizační vzdělání, které potřebují ke správnému výkonu své práce. Tyto vzdělávací programy jsou pro zaměstnance motivující, protože jim dávají dobrý pocit, že jsou pro firmu důležití. Jedno takové důmyslně propracované výukové středisko vzniklo ve společnosti **Qualcomm**.

Organizační učení má oproti klasickým firemním kurzům jednu velkou výhodu – umožňuje zaměstnanci, aby se učil tempem, které mu vyhovuje a aby se učil pouze věci, které bezprostředně využije při své práci. Výukové středisko ve společnosti **Qualcomm** využívá k výuce například video, online kurzy a informace na webových stránkách společnosti. Na těch najdou zaměstnanci například informace o struktuře organizace, systematických změnách v organizaci a o cílech a strategiích firmy.

Zaměstnanci získají díky organizačnímu učení lepší přehled o podnikových procesech ve firmě a sami najdou své místo v organizaci. Naučí se lépe vycházet se svými kolegy a orientovat se ve firemní kultuře. Výuku je možné integrovat do pracovních procesů, proto se nestane, že by zaměstnanci neměli dostatek času.

**Datum vydání:** VI/2002
Zdroj: Monsterlearning - Informace zejména z oblasti učení, školení a rozvíjení schopností zaměstnanců.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monsterlearning