Osobní instruktáž má příznivý vliv na oblast eLearningu

Náplní práce osobního instruktora je zkoumat způsoby školení v organizaci a způsoby přípravy nových školicích programů. Ředitel společnosti **Accolo.com** si např. najal osobního instruktora ve snaze urychlit jak svůj osobní rozvoj, tak rozvoj celé firmy.

Osobní instruktoři se při své práci řídí třemi principy:
- účel: zde se odráží klíčové hodnoty a priority klientů. Jádrem všech cílů je předpoklad, že klienti musí usilovat o optimální způsoby učení a rozvoje.
- proces: odráží strategii vedení ve třech oblastech: zvyšování uvědomění, podpora a dotazování.
- lidé: důraz se klade na rozvoj vztahů, jež podporují učení a změnu.

Zkoumání problematiky osobní instruktáže nás vede k přehodnocení těchto otázek:
- jak školení probíhá v současné době?
- kdo jej může vést?
- jak definujeme školení v prostředí nové ekonomiky?

Profese osobních instruktorů se výrazně změnila díky novým technologiím: naprostá většina instruktorů realizuje svou činnost po telefonu, e-mailem nebo za pomoci Internetu.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: ICF - International Coach Federation - portál mezinárodní federace koučů (ICF)
Zobrazit přehled článků ze zdroje ICF - International Coach Federation