Otevřený, nebo firemní kurz?

Vzdělávání zaměstnanců je třeba věnovat stejnou pozornost jako ostatním firemním investicím. Zejména v dnešní době by firmy neměly své investice do vzdělávání snižovat. Vedoucí odborů a koalice britských podnikatelů například nedávno apelovali na firmy, aby zachovaly nebo dokonce zvýšily své investice do talentovaných lidí, kteří jim pomohou překonat krizi. Vzdělávací a rozvojové aktivity jsou na trhu nabízeny v zásadě dvojí formou – jako otevřené a firemní/zakázkové. Jak si správně vybrat?

Zakázkové kurzy jsou vhodné pro firmy, které potřebují realizovat ucelený vzdělávací program nebo jednorázové vzdělávání pro více zaměstnanců z jedné společnosti. Spíše se hodí pro velké společnosti s dostatečně velkým počtem účastníků pro realizaci konkrétního kurzu, které chtějí využít individuální firemní přístup při tvorbě a realizaci vzdělávacího programu, přizpůsobit téma svému prostředí i konkrétním situacím.

Otevřené kurzy slouží k individuálnímu vzdělávání s daným tématem pro malou skupinku zaměstnanců či pro jednotlivce. Jsou místem setkání lidí pracujících na obdobných pozicích ve firmách různého zaměření. Přinášejí proto cenné výměny názorů a nápadů, ale také nové kontakty. Když se firma rozhodne pro otevřené kurzy, může jí to v případě malého počtu uchazečů o vzdělávání přinést určitou finanční úsporu oproti možnému kurzu na zakázku. U vyššího počtu uchazečů je však vhodnější zakázka.

-kk-