Outdoorovým tréninkem proti stereotypu

Pracovní život má stejně jako osobní své lepší a horší chvilky. Po určité době může pracovní kolektiv sklouznout do stereotypu a rutiny, objeví se únava z neřešených či neustále se opakujících problémů. Manželům v takové situaci odborníci radí dovolenou. Zaměstnavatelé mohou podobně svým zaměstnancům nabídnout outdoorový trénink – aktivní odpočinek plný činností a her, který dokáže odkrýt charaktery jednotlivých účastníků a také odstartovat kýžené pozitivní změny v organizaci.

Programy outdoorového tréninku jsou založené na teorii učení prostřednictvím vlastní zkušenosti, kterou si člověk dokáže nejlépe zapamatovat a následně využít v každodenní praxi. Účastníci dostávají různé úlohy a jsou postaveni před nové situace náročné na rozhodování a přijímání netradičních řešení. Při následném rozboru si s lektory a kolegy zhodnotí, co bylo z celého procesu užitečné a dalo by se využít při týmové spolupráci. Jako modelové situace při tomto typu vzdělávání slouží zejména speciální problémové úlohy a pohybové aktivity v přírodě. Mezi základní přednosti outdoorových programů patří:

- oproti automatizovaným činnostem rozvíjejí tvořivé postupy,

- oproti formálním a neosobním vztahům se lépe vytvářejí přátelské vazby,

- oproti pasivnímu vstřebávání informací stojí aktivní činnost,

- díky pohybovým aktivitám účastníci objeví potřebu udržování fyzické kondice pro celkový rozvoj osobnosti.

-kk-
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk