Personalista se stává klíčovou osobou ve firmě

Ilustrační snímek

Kvalitně řízení a motivovaní pracovníci jsou zárukou úspěšné budoucnosti firmy. Právě proto problematika řízení lidských zdrojů patří v dnešní době k jedné z nejdiskutovanějších otázek a skutečně kvalitní personalista se stává klíčovou osobou ve firmě. Co je však důležité u personalisty, je nestálé vzdělávání a získávání nových poznatků a seznamování se z nejnovějšími trendy v oboru. ICV – Institut certifikované vzdělávání s.r.o. zná potřeby personalistů a manažerů, kteří pracuji se svými zaměstnanci.

Dlouhodobý certifikovaný kurz HUMAN RESOURCES MANAGEMENT nabízí ucelený a kompletní program, ve kterém se účastníci zdokonalí v klíčových oblastech řízení lidských zdrojů, naučí se využít vybrané manažerské nástroje pro personální práci, pochopí význam koučování v souvislosti s lidskými zdroji, naučí se různé druhy motivace a stimulace pracovníků, způsoby odměňování pracovníků a jeho využitím jako stimulace pracovníků, seznámí se s nejnovějšími trendy v oboru za pomoci odborníků z praxe. V tomto kurzu je dán prostor pro aktivní diskuzi a výměně svých zkušeností z praxe.

Co musí znát dobrý a úspěšný personalista? Je toho poměrně hodně. Samozřejmostí jsou odborné znalosti, které jsou nezastupitelné. Legislativa se vyvíjí a mění velmi často, jde o kontinuální proces sebevzdělávání.

Další nutností je znalost firmy, ve které člověk pracuje. Dobrý personalista by měl znát a vědět co nejvíce. Dobrý personalista musí mít i další nezbytné znalosti a dovednosti - velmi dobrou komunikaci, empatii, musí být schopen respektovat názory druhých, důležitá je otevřenost a vstřícnost. Nesmí chybět osobní odvaha - řada věcí je obtížně vysvětlitelných a implementovatelných a je třeba o nich přesvědčit okolí. Práce personalisty je velmi časově náročná, pracuje s lidmi, řeší jejich problémy a občas si nelze stanovit čas, který těmto problémům můžeme věnovat.

Pokud je personální politika a její implementace součástí běžné práce managementu a řídicích pracovníků, je to rázem patrné na kultuře firmy i na měřitelných parametrech, jako je nemocnost či fluktuace.

Stěžejním úkolem  managementu v personální oblasti každé firmy je soustavná personální optimalizace. Tím se rozumí dosažení a udržení stavu personálního optima, které představuje nejšíře a nejobecněji vyjádřený účel řízení lidských zdrojů a rozvoje lidí ve firmách. Zároveň je přístupem, jimž vedení a management firmy dokazují, že jim není lhostejné, jací lidé ve firmě pracují, jak jsou na svou práci odborně připraveni, jak jsou k ní motivování a vedení a jaký je jejich vztah k firmě. A co je účelem personální optimalizace? Na jedné straně dosažení souladu mezi personální potřebou firmy – vyjádřenou požadovaným počtem zaměstnanců určitých kategorií, kteří se vyznačují určitými požadovanými způsobilostmi, a již jsou náležitě motivováni a loajální vůči firmě. Na druhé straně skutečným lidským potenciálem firmy, představovaným skutečnými způsobilostmi a angažovaností zaměstnanců.

Pro všechny, co chtějí dosáhnout v řízení lidských zdrojů maxima nebo se chtějí posunout ve svých znalostech dopředu, je dlouhodobý certifikovaný kurz HUMAN RESOURCES MANAGEMENT to nejlepší řešení, jak toho dosáhnout.

Více informací o kurzu najdete na www.icv.cz