Personalisté, získejte mezinárodně ceněný titul CIPD od PwC Akademie

Vytisknout

Rok 2017 přináší do personální oblasti řadu výzev spjatých mimo jiné i se stále klesající mírou nezaměstnanosti, která dle predikcí dosáhne letos svého pomyslného dna a bude se pohybovat kolem své 4% přirozené míry.

Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na jedné straně a riziko fluktuace stávajících na straně druhé vyzývají personalisty, aby prokázali svou pružnost v reakcích na změny na trhu. Klíčová je pro ně především znalost své firmy a odvětví, v němž působí, aby byli schopni plnohodnotně a rychle plnit měnící se požadavky v oblasti řízení lidí, a jasně tak ukázali zaměstnavateli, že mají znalosti potřebné pro svoji práci na vysoké úrovni.

Průzkumy zároveň dokládají, že personalisté jsou dlouhodobě vnímáni jako specialisté na oblasti HR, avšak postrádají vyšší profesní status obdobný, jaký mají jejich kolegové, kteří se pohybují v oblasti financí, práva či dalších odborných profesích. Nové požadavky však budou, snad více než kdy dříve, klást důraz primárně na propojení HR strategie s celofiremní strategií, ve snaze stabilizovat personální situaci při zachování plynulé činnosti firmy a její konkurenceschopnosti v oboru. Pro personalisty tak nastává rozhodující moment, aby vystoupili ze své vnímané pasivní role, kdy spíše plní požadavky vedení, a stali se rovnocennými partnery managementu.

Na podzim letošního roku proto PwC Akademie otevírá nové ročníky odborných kvalifikačních kurzů pro personalisty zakončené udělením mezinárodně uznávaného certifikátu od Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).  

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) patří mezi vedoucí globální profesní organizace sdružující v současnosti téměř 140 000 odborníků působících v mezinárodním prostředí lidských zdrojů, vzdělávání a rozvoji, řízení lidí a poradenství v soukromém i veřejném sektoru.

Cílem CIPD je nejen rozvoj odborníků působících v oblasti lidských zdrojů, ale také HR profese jako takové. Organizace pravidelně připravuje řadu průzkumů, které jsou dále přejímány profesionály v oboru i akademickými pracovníky jako cenné zdroje k čerpání informací. Institut CIPD pod svojí hlavičkou HR odborníky sdružuje a nabízí jim možnost dalšího vzdělávání v oboru a kontinuálně zvyšuje jejich profesní kredit.

Certifikaci CIPD od akreditovaného partnera PwC Akademie je možné získat absolvováním programu v jedné ze dvou úrovní:

  • Základní kvalifikace představuje komplexní přehled znalostí zejména z oblasti získávání talentů, odměňování či zavádění organizačních změn. Je určena zaměstnancům, kteří si chtějí, či potřebují doplnit znalosti v oblasti HR nebo chtějí nastartovat svůj profesní růst v této oblasti.
  • Rozšířená kvalifikace je určena primárně vedoucím pracovníkům, kteří se budou moci seznámit s klíčovými pilíři strategického HR managementu, možnostmi rozvoje a udržení si talentů či problematikou koučinku a mentoringu.

Oba půlroční kurzy jsou určené jako navazující studium pro profesionály z praxe, kteří mají dokončené vysokoškolské vzdělání. Studium probíhá v anglickém jazyce a kurzy vede zkušená lektorka Vanda Šinková, která je členkou profesní organizace CIPD a více než 15 let byla vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů přímo v PwC, kde se věnovala organizačnímu rozvoji a rozvoji talentů, strategickému HR managementu, talent managementu i řízení změn.

Reference držitelů kvalifikace CIPD

„S kurzem jsem byla celkově spokojena a přes jeho časovou náročnost splnil moje očekávání. Tento kurz bych doporučila každému profesionálovi v oblasti řízení lidských zdrojů, který má ambice na sobě pracovat, stále se zdokonalovat a své znalosti a vědomosti rozšiřovat o teoretické i praktické informace a zkušenosti kolegů z jiných firem a odvětví.

Velice kladně hodnotím profesionalitu lektorky Vandy Šinkové, která celý kurz vedla. Vanda byla schopna nás nejen zaujmout a zodpovědět dotazy z různých oblastí HR a managementu obecně, ale často podat jiný úhel pohledu na danou tématiku, a tím nás motivovat k přemýšlení a chápání konkrétní problematiky v širších souvislostech.

Potenciál ke zlepšení vidím v zadání jednotlivých prací (assessement brief) po stránce obsahové, kde jsme se i s ostatními kolegy všeobecně shodli na tom, že jsme nejvíce času při psaní těchto prací věnovali analýze zadání a pochopením, o čem vlastně máme psát.“

(Andrea K., Head of Human Resources ve společnosti působící jako technologický dodavatel v energetickém průmyslu)

 

"Moduly kurzu CZ-CHRM-2016-1-Brno vyváženě propojovaly akademické a praktické informace, podložené aktuální výzkumy. Ještě zajímavější však pro mě byly diskuse a sdílení praktických zkušeností lektorky či kolegů z našeho studijního týmu. Poskytovaly systematický podklad ke strukturovanému přístupu k jednotlivým personalistickým oblastem.

Na kurzu CIPD si nejvíce cením setkání s kolegy personalisty s velkým zájmem o obor a rozvoj personálních oblastí v jejich domovských firmách. Vysokou kvalitu kurzu zajistila lektorka Vanda Šinková, která do prezenčních bloků přinášela neuvěřitelnou energii, obdivuhodný přehled a úžasné praktické zkušenosti celého spektra HR témat. Díky této spolupráci jsem získala zajímavý a strukturovaný vhled do personalistických oblastí a inspiraci pro konkrétní změny." 

(Ilona Š., HR Specialist v technologické společnosti)

 

Získejte 10% slevu při registraci do odborných kurzů do 31. května 2017.

Zjistěte si bližší informace k odborným kurzům CIPD.

 

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace