Pět tipů, jak zajistit návratnost investic do školení zaměstnanců

Ve světle současné ekonomické konjunktury a nedostatku lidí na trhu práce se firmy čím dál méně zdráhají investovat do školení zaměstnanců. Školení a firemní kurzy byly ještě v nedávné době kvůli rozpočtovým škrtům u tuzemských firem spíše výjimkou než pravidlem. To se momentálně naštěstí mění. Horší už je ale to, že zatímco firmy neváhají do školení zaměstnanců investovat, málokdy se snaží nějak metodologicky zajistit, aby se tato investice vrátila.

Ilustrační snímek

Zde je pět tipů, jak zajistit, aby se vaše investice do vzdělávání zaměstnanců vrátila.

Určete cíle firemního vzdělávání

Musíte vědět, co konkrétně od daného školení požadujete. Podle serveru Training Zone je až překvapující, kolik školení probíhá, aniž by zadavatelé měli nějaké konkrétní úmysly či měřitelné cíle.

Průběžné vzdělávání

Školení mají často podobu jednorázové akce, která je jakýmsi výkřikem do tmy bez valného efektu. Jako užitečnější se jeví průběžné školení po kratších úsecích, které na sebe navazují a dávají případně i účastníkům nějaké úkoly.

Koordinace s vedoucími týmu

Vedoucí jednotlivých týmů vědí dobře, co jejich podřízení potřebují či vyžadují. Školení a jeho průběh je tedy nutné do detailu koordinovat s jednotlivými manažery tak, aby se splnila očekávání a požadavky všech.

Nechtějte příliš moc

Řada školení není efektivní proto, že mají příliš široký záběr. Jedno školení nemůže efektivně pokrýt celou širokou škálu témat. Soustřeďte se proto vždy na jeden nebo dva hlavní a zcela specifické cíle, kterých chcete dosáhnout.

Ponechte lidem kreativitu

Příliš direktivní školení, která se tváří, jako že stačí následovat určitá konkrétní pravidla a dějí se pak zázraky, nefungují. Vybírejte taková školení, která podporují kreativitu zaměstnanců, nutí je přemýšlet, respektují jejich jedinečnost a podněcují jejich zvědavost.

-mm-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone