Počítáme náklady a přínosy výcviku

Většina organizací by ráda byla schopna měřit náklady investované do výcvikových aktivit vůči předpokládaným výsledkům. Problém je v tom, že je mnohem snazší měřit náklady na vedení výcviku než kvantifikovat výsledky. Užitečným nástrojem při určování výdajů a úspor je porovnání nákladů na účastníka versus úspor na účastníka. Porovnávání nákladů a výhod může být provedeno ve čtyřech jednoduchých krocích:

- Vypočtěte cenu výcviku – ta musí obsahovat takové výdaje jako plat trenéra, výcvikový design, výukové materiály, videa a učebnice, půjčovné na zařízení, prostoje v produkci, další speciální zařízení, administraci a všechny související výdaje.

- Určete potenciální úspory – mezi ně může patřit: méně chyb, redukce fluktuace zákazníků, méně odstávek zařízení, snížení fluktuace zaměstnanců, správná implementace nových zákaznických strategií, vyšší pracovní morálka, snížení výdajů na nábor a další.

- Vypočítejte potenciální úspory – vytyčte cíle po-výcvikových výkonů identifikováním a kvantifikováním změn, které by měl výcvik způsobit, pokud všechny faktory zůstanou stálé. Mezi tyto faktory řadíme: stávající úroveň výkonnosti, její převedení na peníze, identifikace změn, které výcvik způsobí, výpočet úspor, které vytvoří, identifikace časového údobí pro uskutečnění úspor, identifikace počtu zaměstnanců ve výcvikové skupině, vydělit celkové předpokládané úspory počtem účastníků.

- Porovnejte náklady s úsporami – násobte náklady na jednoho účastníka celkovým počtem účastníků, násobte úspory na jednoho účastníka celkovým počtem účastníků a porovnejte svá čísla.

-ba-

Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com