Potřebujete školení?

Když firma nedosahuje svého potenciálu, nabízí se jako první snadné řešení zorganizovat nějaké školení. V současné době je k dispozici mnoho firemních školicích programů v nejrůznějších formátech. Moderní vizuální a informační technologie posunuly firemní školení na úroveň individuálního a specializovaného učení, o kterém mohli dřívější školitelé jen snít. Jedna věc však zůstává stejná. Jsou situace, kdy školení může být efektivní a naopak situace, kdy pomoci nemůže. Jak správně odhadnout situaci?

- Je třeba zhodnotit potřeby. Než firma přistoupí ke školení, měla by důkladně prověřit své potřeby. Jde o proces hledání odpovědí na otázky, zda by školení mohlo zvýšit produktivitu a přinést zaměstnancům potřebné znalosti a zkušenosti. Jednoduše se zaměstnanců zeptejte, zda vidí školení jako přínosné. Můžete využít formu dotazníku, který specifikuje jednotlivé odpovědnosti zaměstnanců a u každé se zeptá, zda by školení mohlo být užitečné. Zároveň by se měli vyjádřit i manažeři se svým stanoviskem.

- Držte školení v linii své strategie. Každé školení by mělo odpovídat strategickým cílům firmy. Navíc by se firma měla ujistit, že dovednosti, které chce u svých zaměstnanců rozvinout, lze školit pomocí zdrojů, jež má k dispozici. Důležité je proto také správně vymezit zdroje na školení.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com