Pracujeme a cestujeme mezi Českem a Slovenskem

Slovenská republika se nyní začala zaměřovat na pohyb cizinců na svém území a vyžaduje u zaměstnanců, kteří vykonávají činnost u slovenského zaměstnavatele, potvrzení A1.

Potvrzení A1 je dokument, kterým v zahraničí prokazujeme, že ačkoli pracujeme tam, i nadále jsme pojištěni na území ČR. Touto problematikou se zabývá Evropské směrnice 883/2004.

Hana Vaňková, E-Consulting Czech

Posíláme-li zaměstnance do zahraničí, vždy si musíme nejprve ujasnit, za jakým účelem tam jede.

- Jede vykonávat práci pro českou společnost nebo bude přímo pracovat pro zahraniční?
- Na jak dlouho zaměstnance do zahraničí posílám? Nebudou se na něj už po nějaké době vztahovat zákony daného státu?

Tyto otázky nás přivedou k odpovědi na otázku hlavní. Jedná se o pracovní cestu (§ 42 zákoníku práce) nebo o dočasné přidělení (§ 43a zákoníku práce)?

Pokud zaměstnanec bude po celou dobu pobytu v zahraničí vykonávat činnosti, které jsou ve prospěch jeho českého zaměstnavatele, jedná se o pracovní cestu. Na omezenou dobu jej pouze vyšleme k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. V takovém případě musí zaměstnanec i zaměstnavatel před odjezdem s pracovní cestou souhlasit (cestovní příkaz).

Zákoník práce nám tu dává ještě jednu možnost. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na pracovní cestu k plnění úkolů do jiné organizační složky. Tedy de facto k jinému zaměstnavateli. Zde je důležité, aby takovou cestu provázelo i pověření zahraničního nadřízeného dávat zaměstnanci pokyny a organizovat jeho práci. S tímto pověřením musí být zaměstnanec seznámen.

Pokud zaměstnanec bude po celou dobu pobytu v zahraničí vykonávat činnosti, které jsou přímo pro zahraničního zaměstnavatele (český zaměstnavatel nebude mít na této činnosti žádný prospěch), a je pravděpodobné, že bude v zahraničí pobývat delší dobu, jedná se o dočasné přidělení.

Takové dočasné přidělení pak provází písemná dohoda, která obsahuje dobu vyslání, druh a místo výkonu práce a pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad. V zákoně je přímo stanoveno, že toto přidělení se nevztahuje na prohlubování nebo zvyšování kvalifikace.

Rozdílem pro nás obvykle bývalo, zda jsme zaměstnance vybavili na cestu jen cestovním příkazem nebo zda jsme kvůli dlouhodobému pobytu v zahraničí společně žádali o tzv. potvrzení A1, které deklaruje příslušnost k právním předpisům na území daného státu. To ale není dle sdělení příslušných orgánů správný postup.

Oslovili jsme s žádostí o oficiální stanovisko dvě strany - Českou správu sociálního zabezpečení na straně české a Inspektorát práce na straně slovenské. Nutno říct, že ačkoli vycházejí při výkladu ze stejné směrnice EU, neshodly se. Protože ale mluvíme o riziku kontroly ze strany slovenské, použijeme i pro řešení problému jejich stanovisko. To je také pro nás nepatrně příznivější.

To nám říká, že zaměstnanec nemusí být v zahraničí vybaven potvrzením A1 v případě, že jede na služební cestu a nebude vykonávat práci pro zahraničního zaměstnavatele. Typicky se jedná o zaměstnance, který se jede do zahraničí školit, účastní se veletrhů, výstav apod. V ostatních případech, kdy zaměstnanec bude vykonávat činnosti přímo pro zahraničního zaměstnavatele, je vždy nutné mít potvrzení A1 vystavené.

O potvrzení A1 žádá zaměstnanec společně se svým zaměstnavatelem příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. Jsou zde na výběr tři možnosti cesty.

  1. Mám-li zaměstnance, u kterého je předpoklad, že bude pravidelně a dlouhodobě jezdit do zahraniční na služební cesty, doporučuje ČSSZ označit činnosti za vyslání.
  2. Jestliže jede pouze jednorázově, pak by mělo jít o výjimku.
  3. Souběh činností nastane pouze tehdy, kdy zaměstnanec uzavře pracovněprávní vztah i se zahraniční společností.

Podstatné je, že žádná ze stran neřeší, zda doba, na kterou je potvrzení A1 vystaveno, je shodná s dobou, kdy zaměstnanec v zahraničí pobývá. Mám-li tedy zaměstnance, který do zahraničí jezdí často a pracuje pro zahraniční společnost, je nejjednodušším řešením požádat o A1 jako vyslání na co možná nejdelší dobu – tedy na 2 roky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace