Práva studujícího zaměstnance

Pokud se některý ze zaměstnanců rozhodne doplnit své vzdělání a je to v souladu s potřebami zaměstnavatele, má ze zákona nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu za dobu nezbytně nutnou k účasti na výuce.

Zákoník též uvádí počet dnů, na které má studující zaměstnanec právo na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia, státní zkoušky, na vypracování a obhajobu závěrečné písemné práce a na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky.

Nárok na volno má i při účasti na přijímací zkoušce, opravné zkoušce a promoci, ale bez nároku na náhradu mzdy nebo platu. Na druhou stranu může zaměstnavatel sledovat studijní výsledky a poskytované pracovní úlevy v odůvodněném případě zastavit.

Uzavření tzv. kvalifikační dohody většinou obsahuje i závazek, že zaměstnanec musí v zaměstnání setrvat po určitou dobu (max. 5 let). Pokud tento bod poruší, je povinen nahradit zaměstnavateli výdaje spojené s jeho odborným růstem.

-hp-

Zdroj: iDNES.cz - přední český zpravodajský portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje iDNES.cz