Praxe, to je to

Ukazuje se, že mnohdy až 80 procent nákladů vložených do výuky se ztrácí, protože se nikdy neodrazí v praxi na pracovišti. Výukoví pracovníci jsou asi nejvíce na vině. Příčinou je podle odborníků to, že považují výcvik za samostatnou událost. Hlavní problém není ani tolik ve výcviku samotném, ale spíše v jeho nesouladu s požadavky reálného pracoviště.

Samotný výcvik představuje pouze polovinu úspěchu. Druhou tvoří jeho aplikace v praxi. Všichni ti, kdo jsou nějak zahrnuti ve výcvikovém procesu, by měli být více odpovědni za jeho výsledky a dopad na pracovišti. Správný výukový proces by měl obsahovat tři části. První přípravnou, kde se stanovují problémy, které se mají řešit. Druhou, ve které probíhá samotný proces výuky, a třetí, ve které se dává důraz na aplikaci výsledků výuky v praxi.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide