Přechod od školení ve třídě k webové výuce

Článek vysvětluje rozdíl mezi synchronním a asynchronním webovým školením. Asynchronní WBT spočívá v tom, že student si určuje své vlastní tempo výuky a nekomunikuje s ostatními účastníky kurzu ani s učitelem. Při synchronní výuce řídí celý kurz učitel a účastníci mají možnost komunikace s ním i vzájemně mezi sebou.

Článek též přináší tipy, jak realizovat správný přechod od běžného školení prováděného ve třídě pod dohledem instruktora k webové výuce (WBT). Protože se většina zaměstnavatel snaží co nejvíce snížit náklady na informační technologie, je třeba tento proces co nejvíce zefektivnit.

Při přechodu na WBT je třeba dbát na:
1. Obsah. Příručky pro účastníky školení i pro učitele by měly být dostatečně obsáhlé, aby se nemusel obsah komplikovaně dohledávat na jiných zdrojích.
2. Správnou organizaci materiálů. Účastníci používají příručky pro referenci, proto je třeba rozlišit, co je důležité a co méně důležité.
3. Glosáře a často kladené otázky (FAQ). Je dobré je zařadit již do materiálů pro školení ve třídě, aby se daly použít i dále na webových kurzech.
4. Aktualizaci a zajímavost informací. Je dobré používat určité příběhy, díky kterým si účastníci lépe zapamatují probíranou látku.

**Datum vydání:** II/2002
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine