Přednosti e-learningu

Jak učinit výukový proces efektivnější a účinnější? Jakým způsobem se dobrat k metodám, které nám zaručí, že výukový program byl přiměřený tomu, co je od zaměstnance požadováno? Ten kdo se učí, by měl být co nejvíce odpovědný za to, co se učí. Toho můžeme docílit jen tím, že o výsledcích jeho vzdělávání budeme průběžně informováni. E-learning je metodou, která nám to umožní. Každou kapitolu a probíraný úsek je teď možné testovat téměř okamžitě. Můžeme tak zaměstnance stále sledovat ve vzdělávacím procesu a ihned od nich vyžadovat, aby nově získané znalosti uměli použít.

E-learning nabízí ještě jednu velkou výhodu. Je to jeho pružnost při změně obsahu výukového materiálu. Tím se liší od jiných metod výuky. Velmi rychle je teď možné změnit obsah výuky v závislosti na tom, jak se mění naše požadavky na znalosti zaměstnanců.
-kh-
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer